SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
INFORMUJE, ŻE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA POWSTAŁ
PARKING MONITOROWANY
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WYNAJMOWANA MIEJSC!


UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY

Uprzejmie prosimy Mieszkańców wszystkich bloków
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącym
ZGŁOSZONYCH DRZEW DO WYCINKI
NA TERENIE OSIEDLA
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU NR: 113

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącym
WYMIANY ZAMKA - DRZWI WEJŚCIOWE KL. 3UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU NR: 116

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącym
ROZPOCZĘCIA WYMIANY RUR WODNYCH W PIWNICACH
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU NR: 38 A

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącym
WYMIANY ZAMKA - PIWNICA KL. 3UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW NR: 40, 34, 53 46

 W związku z rozpoczynającymi się remontami loggii
uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloków
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącym
REMONTÓW PIONÓW BALKONOWYCH


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BL. 130-132, 125


Prosimy mieszkańców bloków nr 130, 131, 132, 125
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ


UWAGA! MIESZKAŃCY BL. NR: 34, 39


Prosimy mieszkańców bloków nr 34, 38A
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
OPRÓŻNIANIA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód