SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA "RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
UPRZEJMIE PROSI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAWIADOMIENIEM

O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
W CZĘŚCIACH : 
W DNIACH 11 i 12 CZERWCA 2019 ROKU.

UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU NR: 49

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącymi
ROZPOCZĘCIA REMONTU I ZAMKNIĘCIA ZSYPÓWUWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW NR: 29, 43, 52, 60, oraz 61

 W związku z rozpoczynającymi się remontami loggii
uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloków
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącymi
REMONTÓW PIONÓW BALKONOWYCHUWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW NR: 26, 51, 112, 113, 116 oraz 122

 W związku z termomodernizacją przewidzianą na rok 2019,
uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloków
o zapoznanie się ogłoszeniem o rozpoczynającej się
WYMIANIE OKIEN PIWNICZNYCH

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
INFORMUJE, ŻE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA POWSTAŁ
PARKING MONITOROWANY
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WYNAJMOWANA MIEJSC!
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BL. 130-132, 125


Prosimy mieszkańców bloków nr 130, 131, 132, 125
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ


UWAGA! MIESZKAŃCY BL. NR: 38A


Prosimy mieszkańców bloków nr 33, 44, 111-112, 121
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
OPRÓŻNIANIA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód