UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 40, 124, 125


Uprzejmie prosimy Mieszkańców bloku : 40, 124, 125
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym dezynsekcji,
które odbędą się w w/w blokach w miesiącu wrześniu 2016 roku

UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


INFORMUJEMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW,
ŻE Z POWODU AWARII RUROCIĄGU NA AL. WŁÓKNIARZY

W DNIU 9 WRZEŚNIA 2016 ROKU, DO PÓŹNEGO WIECZORA
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY
W DNIU DZISIEJSZYM
WODA W ZASOBACH NASZEJ SPÓŁDZIELNI
PODGRZEWANA JEST Z ZASILANIA SOLARNEGO
 

UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OGŁOSZENIEM
DOTYCZĄCYM GŁOSOWANIA
NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGOUWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCYZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OGŁOSZENIEM
DOTYCZĄCYM PRZETARGÓW LOKALI
NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW SM RADOGOSZCZ - ZACHÓD
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 57, 120


Uprzejmie zapraszamy Mieszkańców bloku :  57, 120
do zapoznania się z komunikatem dotyczącym
WYWOZU SPRZĘTÓW POZOSTAWIONYCH
W OGÓLNODOSTĘPNYCH MIEJSCACH
W PIWNICY

UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 113, 114, 115


Uprzejmie zapraszamy Mieszkańców bloku :  113, 114, 115
do zapoznania się z komunikatem dotyczącym
BUDOWY POCHYLNI WEJŚCIOWEJ
PRZY BLOKU 114
UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się komunikatem dotyczącym
WYCINKI DRZEW NA OSIEDLU
RADOGOSZCZ - ZACHÓD

UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się komunikatem dotyczącym
PODSUMOWANIA
WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód w Łodzi
które odbyło się w dniach : 20, 22, i 23 czerwca 2016 roku
UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Zapraszamy wszystkich Mieszkańców
do zapoznania się z objaśnieniami dotyczącymi
otrzymanych przez Państwa
rozliczeń wody na nowych formularzach. 

UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU : 121


Uprzejmie zapraszamy Mieszkańców bloku :  121
do zapoznania się z komunikatem dotyczącym
NAPRAWY ELEWACJI  W/W BLOKU
UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Uprzejmie informujemy wszystkich Mieszkańców,
że na terenie całego Osiedla Radogoszcz - Zachód
w klatkach schodowych będą prowadzone prace związanie
z instalacją sieci światłowodowej firmy

ORANGE

Uprzejmie prosimy o ewentualną pomoc współpracownikom
w/w firmy i udostępnieniu zamkniętych pomieszczeń gospodarczych.UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do zapoznania się
komunikatami SM "Radogoszcz - Zachód"

UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z informacją
w zakresie dofinansowania zadania
"Zakup i montaż pojemników oraz wiat śmietnikowych
w celu usprawnienia systemu segregacji odpadów
na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód"
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 47, 48 i 49


Prosimy Mieszkańców bloków : 47,48 i 49
o zapoznanie się z pismem
dotyczącym ujawnienia
nieopomiarowanego poboru energii elektrycznej.Nowy FELIETON o Naszym Osiedlu

W sezonie letnim odurzona upałem
Bardzo Młoda Administratorka
wypowiada wojnę mrówkom i mróweczkom.
Zapraszamy do lektury !

kliknij


Akcja : Sprzątaj Po Swoim Psie

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami
akcji prowadzonej pod hasłem
"Sprzątaj Po Swoim Psie",
która ma na celu ułatwić Mieszkańcom naszego Osiedla
sprzątanie po swoich czworonogach.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnych torebek na psie odchody
w Spółdzielni Mieszkaniowej! 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód