UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się komunikatem dotyczącym
modernizacji oraz wymiany spalonych punktów odbioru śmieci.
PRACE ROZPOCZNĄ SIĘ 9 GRUDNIA BR. 

 UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW: 56, 57, 58, 59, 59A, 121, 126, 127

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
dotyczącym remontu instalacji elektrycznej
w miesiącu grudniu 2016 roku

UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW: 32, 46, 53  119

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie uprzątnięcia korytarzy piwnic.UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 111, 112, 113, 123


ROZPOCZYNA SIĘ MODERNIZACJA PLACU ZABAW
PRZY ULICY PASIECZNEJ
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU : 113


Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
REMONTU INSTALACJI WOD - KAN.
UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


KLUB OSIEDLOWY
RADOGOSZCZ - ZACHÓD
SERDECZNIE ZAPRASZA
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA


SYLWESTER
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW: 38a, 47, 53, 115


Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie uprzątnięcia korytarzy piwnic.

UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się komunikatem dotyczącym
WYCINKI DRZEW NA OSIEDLU
RADOGOSZCZ - ZACHÓD

UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Uprzejmie informujemy wszystkich Mieszkańców,
że na terenie całego Osiedla Radogoszcz - Zachód
w klatkach schodowych będą prowadzone prace związanie
z instalacją sieci światłowodowej firmy

ORANGE

Uprzejmie prosimy o ewentualną pomoc współpracownikom
w/w firmy i udostępnieniu zamkniętych pomieszczeń gospodarczych.UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do zapoznania się
komunikatami SM "Radogoszcz - Zachód"

UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z informacją
w zakresie dofinansowania zadania
"Zakup i montaż pojemników oraz wiat śmietnikowych
w celu usprawnienia systemu segregacji odpadów
na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód"
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 47, 48 i 49


Prosimy Mieszkańców bloków : 47,48 i 49
o zapoznanie się z pismem
dotyczącym ujawnienia
nieopomiarowanego poboru energii elektrycznej.Nowy FELIETON o Naszym Osiedlu

W sezonie letnim odurzona upałem
Bardzo Młoda Administratorka
wypowiada wojnę mrówkom i mróweczkom.
Zapraszamy do lektury !

kliknij


Akcja : Sprzątaj Po Swoim Psie

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się ze szczegółami
akcji prowadzonej pod hasłem
"Sprzątaj Po Swoim Psie",
która ma na celu ułatwić Mieszkańcom naszego Osiedla
sprzątanie po swoich czworonogach.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnych torebek na psie odchody
w Spółdzielni Mieszkaniowej! 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód