UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCYPRACOWNICY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
SERDECZNIE DZIĘKUJĄ
ZA MIŁE SŁOWA I KOMENTARZE
DOTYCZĄCE AKCJI ODŚNIEŻANIA NASZEGO OSIEDLA
UMIESZCZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA FACEBOOKU.

STARAMY SIĘ ROBIĆ CO W NASZEJ MOCY,
BY JAK NAJMNIEJ ODCZULI PAŃSTWO
TEN PIERWSZY ZIMOWY ATAK.
PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA!

ZE WSZYSTKIMI KOMENTARZAMI FACEBOOKOWYMI
MOGĄ SIĘ PAŃSTWO ZAPOZNAĆ POD ADRESEM INTERNETOWYM


Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Radogoszcz - Zachód"
poszukuje pracowników na stanowiska:
TYNKARZ - MURARZ
HYDRAULIK
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 51 i 54

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
WYMIANY PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 106, 111, 115, 119

oraz: 103, 114, 123

Uprzejmie informujemy wszystkich Mieszkańców,
że na terenie Osiedla prowadzone są przez pracowników firmy
HADAR
prace, polegające na
MODERNIZACJI SIECI TELEWIZYJNEJ
Prosimy Mieszkańców o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w w/w sprawie
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 104, 108, 110

Uprzejmie informujemy wszystkich Mieszkańców,
że na terenie Osiedla prowadzone są przez pracowników firmy
TEL - TECH
prace, polegające na
POPRAWKACH INSTALACJI SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
Prosimy Mieszkańców o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w w/w sprawie
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 130, 131, 132

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
REMONTU PARKINGU PRZY W/W BLOKACH
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU : 124 - KL.3

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
WYMIANY WINDY W W/W KLATCE

UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU : 113 - KL. 3

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
ODEBRANIA KLUCZY DO DRZWI WEJŚCIOWYCHUWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW :

38A, 49, 50, 60, 103, 111, 112

ORAZ BLOKÓW : 28, 39, 52, 59

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
UPRZĄTNIĘCIA SKŁADOWANYCH RZECZY
Z KORYTARZY PIWNIC i KL. SCHODOWYCH 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód