SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
UPRZEJMIE PROSI O ZAPOZNANIE SIĘ
Z KOMUNIKATEM DOTYCZĄCYM
KONIECZNOŚCI WYPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH
Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM STOSOWANIA
Z DNIEM 25 MAJA 2018 ROKU
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU I RADY (UE)
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 28, 29, 30, 31

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁA
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU : 105

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
ZEBRANIA DOTYCZĄCEGO
TERMOMODERNIZACJI W/W BLOKUUWAGA! MIESZKAŃCY

OTWARTO NOWY MONITOROWANY PARKING
SM "RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
PRZY UL. 11-GO LISTOPADA
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WYNAJMOWANIA MIEJSC !
Uprzejmie prosimy o zapoznania się z informacją
na temat działania parkingu.
(dodatkowe informacje w zakładce : aktualności)UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW :  52, 45, 46

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
ROZPOCZĘCIA PRAC REMONTÓW LOGGII BALKONOWYCH
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU : 47

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
KONTYNUACJĄ PRAC REMONTOWYCH
ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM PIONÓW ZSYPOWYCH
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 28-34 i 48-49

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
ROZPOCZĘCIA PRAC NA ULICY MACIERZANKI
ŁĄCZĄCEJ BLOKI 48 - 49
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 51, 38 A
Uprzejmie prosimy o zapoznania się z
komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie

UPRZĄTNIĘCIA SKŁADOWANYCH RZECZY
Z KORYTARZY PIWNIC I KLATEK SCHODOWYCH 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód