Aktualności
 
WFOŚiGW UMORZYŁ NAM POŻYCZKĘ 2018-03-29 14:41

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył nam część pożyczki w kwocie 141.000 zł. pobranej na zakup i montaż półpodziemnych pojemników na śmieci. Stanowi to ok. 25% całości pożyczki. Decyzją Rady Nadzorczej w/w kwota została zaksięgowana na Fundusz Remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej.

<< Powrót do listy
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód