Działy Spółdzielni Mieszkaniowej


   DZIAŁ TECHNICZNY
                ZGŁASZANIE AWARII - POKÓJ NR 8
  • tel : +48 42 659 15 65 wewn. 1
  • e-mail : dzial.techniczny@smrz.pl

                SPRAWY INWESTYCYJNE - POKÓJ NR 3

   DZIAŁ ADMINISTRACJI
                ADMINISTRATORZY - POKÓJ NR 1
  • tel : +48 42 659 15 65 wewn. 2
   DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
                CZYNSZE I ZADŁUŻENIA - POKÓJ NR 7
  • tel : +48 42 659 15 65 wewn. 3

               ROZLICZENIA WODY - POKÓJ NR 9

  • tel : +48 42 659 15 65 wewn. 4

               GŁÓWNA KSIĘGOWA - POKÓJ NR 16

   SPRAWY CZŁONKOWSKO - MIESZKANIOWE - POKÓJ NR 15
  • tel : +48 42 659 15 65 wewn. 6
   SPRAWY TERENOWO - PRAWNE - POKÓJ NR 4

   
SEKRETARIAT
  • tel : +48 42 659 15 65 wewn. 7
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód