SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI JEST OTWARTA
dla wszystkich petentów

GODZINY PRACY:
PON., WT., PT. - GODZ. 7.15 - 15.15
CZWARTEK - GODZ. 10.00 - 18.00

ŚRODA POZOSTAJE DNIEM BEZ INTERESANTA
 
 TEL.: (42) 659 15 65   oraz   (42) 659 11 13
DZIAŁ CZYNSZÓW : (42) 659 23 58
MAIL : poczta@smrz.pl

Przypominamy, że przy wejściu do siedziby SM
pozostaje zainstalowana skrzynka podawcza,
w której mogą Państwo zostawiać
wszelkie podania, bądź dokumenty.


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RADOGOSZCZ- ZACHÓD INFORMUJE,
ŻE DO DNIA 16 GRUDNIA 2022 ROKU
PRZYJMUJE ZAMÓWIENIA NA KSIĄŻECZKI OPŁAT
(ZA CZYNSZ I WODĘ) NA ROK 2023
ZAMÓWIENIA PRZYJMOWANE SĄ TELEFONICZNIE


UWAGA WSZYSCY MIESZKAŃCY!
UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ
Z INFORMACJĄ ZARZĄDU SM DOT. OPŁATY ZA WODOMIERZE
INFOR. DLA MIESZKAŃCÓW. BL. 130, 132


Prosimy mieszkańców w/w bloków
 o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
DOCIEPLENIA STROPÓW PIWNIC
INFOR. DLA MIESZKAŃCÓW. BL. 47, 48, 49


Prosimy mieszkańców w/w bloków
 o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
WYŁĄCZENIA STAREJ WINDY W W/W BLOKACH
INFOR. DLA MIESZKAŃCÓW BL. 130-132, 125


Prosimy mieszkańców bloków nr 130, 131, 132, 125
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJUPRZEJMIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
DO ZAPOZNANIA SIĘ WYKAZEM DZIAŁEK
Z NIEUREGULOWANYM STANEM PRAWNYM
W ZASOBACH SM RADOGOSZCZ - ZACHÓDPRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
INFORMUJE, ŻE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA POWSTAŁ
PARKING MONITOROWANY
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WYNAJMOWANA MIEJSC!
UWAGA! MIESZKAŃCY WSZYSTKICH BLOKÓW


Prosimy mieszkańców wszystkich bloków
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym

OPRÓŻNIANIA POMIESZCZEŃ I KORYTARZY PIWNICZNYCH
I KORYTARZY KLATEK SCHODOWYCH
UWAGA!
BEZPŁATNY ODBIÓR ELEKTROŚMIECI
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód