UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW NR: 32, 51, 115

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącym
ROZPOCZĘCIA WYMIANY PIONÓW C.W i Z.W
W ZWIĄZKU Z TERMOMODERNIZACJĄ


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
INFORMUJE, ŻE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA POWSTAŁ
PARKING MONITOROWANY
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WYNAJMOWANA MIEJSC!Zapraszamy wszystkich do korzystania ze
SPOŁECZNEJ LODÓWKI
przy 11-go Listopada 36 - przy Sam Scanie
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BL. 130-132, 125


Prosimy mieszkańców bloków nr 130, 131, 132, 125
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ


UWAGA! MIESZKAŃCY BL. NR: 44 i 45


Prosimy mieszkańców bloków nr 44 i 45
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
OPRÓŻNIANIA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód