OD 1 MARCA 2022 ROKU
SIEDZIBA SPÓŁDZIELNI JEST OTWARTA
dla wszystkich petentów

GODZINY PRACY:
PON., WT., PT. - GODZ. 7.15 - 15.15
CZWARTEK - GODZ. 10.00 - 18.00

ŚRODA POZOSTAJE DNIEM BEZ INTERESANTA
 
 TEL.: (42) 659 15 65   oraz   (42) 659 11 13
DZIAŁ CZYNSZÓW : (42) 659 23 58
MAIL : poczta@smrz.pl

Przypominamy, że przy wejściu do siedziby SM
pozostaje zainstalowana skrzynka podawcza,
w której mogą Państwo zostawiać
wszelkie podania, bądź dokumenty.


PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

UPRZEJMIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
DO ZAPOZNANIA SIĘ WYKAZEM DZIAŁEK
Z NIEUREGULOWANYM STANEM PRAWNYM
W ZASOBACH SM RADOGOSZCZ - ZACHÓD
28 MAJA 2022 ROKSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
INFORMUJE, ŻE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA POWSTAŁ
PARKING MONITOROWANY
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WYNAJMOWANA MIEJSC!
INFOR. DLA MIESZK. BL. : 37, 65, 50, 104, 127


Prosimy mieszkańców w/w bloków
 o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
PRAC REMONTOWYCH LOGGII BALKONOWYCH
INFOR. DLA MIESZKAŃCÓW BL. : 41-42


Prosimy mieszkańców w/w bloków
 o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
ODŁĄCZENIA WODY
I WYMIANY PIONÓW WODNYCH ZW CW W PIONACH
INFOR. DLA MIESZKAŃCÓW. BL. 47, 48, 49


Prosimy mieszkańców w/w bloków
 o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
WYŁĄCZENIA STAREJ WINDY W W/W BLOKACHINFOR. DLA MIESZKAŃCÓW BL. 130-132, 125


Prosimy mieszkańców bloków nr 130, 131, 132, 125
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ


UWAGA! MIESZKAŃCY WSZYSTKICH BLOKÓW


Prosimy mieszkańców wszystkich bloków
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym

OPRÓŻNIANIA POMIESZCZEŃ I KORYTARZY PIWNICZNYCH
I KORYTARZY KLATEK SCHODOWYCH


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód