UWAGA!
W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII
ORAZ ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO
PROSIMY SZANOWNYCH MIESZKAŃCÓW
O KONTAKT WYŁĄCZNIE
TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY

CODZIENNIE

W GODZINACH 8.00 - 14.30
 
poczta@smrz.pl

(42) 659 15 65

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RADOGOSZCZ - ZACHÓD
INFORMUJE, ŻE OD DNIA
28 MAJA 2020 (CZWARTEK)
ROZNOSZONE BĘDĄ DO SKRZYNEK
ROZLICZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZA ROK 2019
REKLAMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ NALEŻY SKŁADAĆ
PISEMNIE DO SZAREJ SKRZYNKI PODAWCZEJ
ZAMONTOWANEJ PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU
LUB MAILOWO NA ADRES : poczta @smrz.plNOWE WAŻNE TELEFONY!
CORONAVIRUS COVID-19


UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW NR: 26, 39, 62

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącym
ROZPOCZĘCIA REMONTU PIONÓW LOGGII BALKONOWYCH

UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU NR: 124

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku - kl. 1 I 3
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącym
REMONTU PASÓW ELEWACJIUWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU NR: 131

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku - kl. 1
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącym
WYMIANY DŹWIGU WINDOWEGO
UWAGA! BLOKI NR: 51, 32, 114, 115, 125

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku
o zapoznanie się ogłoszeniem dotyczącym
 WYMIANY POZIOMÓW I PIONÓW C.W i Z.W
W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM TERMOMODERNIZACJI

UWAGA !
OD POCZĄTKU CZERWCA 2020 PONAWIAMY PRACE
DOT. WYMIANY PIONÓW C.W.
W LOKALACH MIESZKALNYCH - BLOK NR 32 ORAZ 114
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
INFORMUJE, ŻE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA POWSTAŁ
PARKING MONITOROWANY
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WYNAJMOWANA MIEJSC!Zapraszamy wszystkich do korzystania ze
SPOŁECZNEJ LODÓWKI
przy 11-go Listopada 36 - przy Sam Scanie
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BL. 130-132, 125


Prosimy mieszkańców bloków nr 130, 131, 132, 125
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ


UWAGA! MIESZKAŃCY WSZYSTKICH BLOKÓW


Prosimy mieszkańców wszystkich bloków
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
OPRÓŻNIANIA POMIESZCZEŃ I KORYTARZY PIWNICZNYCH
I KORYTARZY KLATEK SCHODOWYCH


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód