UWAGA! PRZETARG
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OGŁOSZENIEM
DOTYCZĄCYM PRZETARGU
NA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE
W ZASOBACH SM "RADOGOSZCZ -ZACHÓD"ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE
W WIEKU 50-69 LAT
KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH 2 LAT NIE WYKONYWAŁY
BADANIA MAMMOGRAFICZNEGO
NA BEZPŁATNĄ MAMMOGRAFIĘ
28 LUTEGO 2019 ROKU (CZWARTEK)
PRZY SIEDZIBIE SM "RADOGOSZCZ- ZACHÓD"
11-GO LISTOPADA 38


UWAGA MIESZKAŃCY BLOKÓW 113-123 oraz 126-129

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADOGOSZCZ- ZACHÓD"
UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA
1 LUTEGO 2019 ROKU
ZMIENIŁA SIĘ NA TERENIE PAŃSTWA NIERUCHOMOŚCI
FIRMA SPRZĄTAJĄCA
OBECNIE W/W NIERUCHOMOŚCI
OBSŁUGIWANE SĄ PRZEZ FIRMĘ "ZIELEŃ PAWLAK" SJ.


UWAGA MIESZKAŃCY BLOKÓW 26-55 oraz 60-65

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADOGOSZCZ- ZACHÓD"
UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA
1 LUTEGO 2019 ROKU
ZMIENIŁA SIĘ NA TERENIE PAŃSTWA NIERUCHOMOŚCI
FIRMA SPRZĄTAJĄCA
OBECNIE W/W NIERUCHOMOŚCI OBSŁUGIWANE SĄ
PRZEZ FIRMĘ "USŁUGI CZYSTOŚCIOWO - KOMUNALNE" SC.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
INFORMUJE, ŻE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA POWSTAŁ
PARKING MONITOROWANY
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WYNAJMOWANA MIEJSC!
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW BL. 130-132, 125


Prosimy mieszkańców bloków nr 130, 131, 132, 125
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA
W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ


UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKU NR: 62


Prosimy mieszkańców bloków nr 59, 59A o zapoznanie się
z ogłoszeniem dotyczącym
WYMIANY PIONÓW ELEKTRYCZNYCHUWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW NR: 130-132


Prosimy mieszkańców bloków nr 130, 131, 132 o zapoznanie się
z ogłoszeniem dotyczącym
REMONTU WIATROŁAPÓW
I POMIESZCZEŃ KONTENEROWYCH

UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW NR: 26, 50, 52, 114


Prosimy mieszkańców bloków nr 26, 50, 52 i 114 o zapoznanie się
z ogłoszeniem dotyczącym
OPRÓŻNIANIA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód