KLUB OSIEDLOWY "RADOGOSZCZ"
DZIAŁAJĄCY PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

"RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
NA NOWE ZAJĘCIA - WARSZTATY CERAMICZNE RĘKODZIEŁA
"PROSZĘ SZTUKI"
KOLEJNE ZAJĘCIA : ŚRODA 21.02.2018 ROKU
O GODZ. 16.00


Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Radogoszcz - Zachód"
poszukuje pracowników na stanowisko:
TYNKARZ - MURARZ
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 107, 108, 109

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku
o zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie
WSTRZYMANIA DOSTAWY PALIWA GAZOWEGOSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADOGOSZCZ-ZACHÓD"
UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE

OD DNIA 16 LUTEGO 2018 ROKU (PIĄTEK)
ROZNOSZONE BĘDĄ DO SKRZYNEK POCZTOWYCH
ROZLICZENIA ZUŻYCIA WODY
ZA OKRES : 01.09.2017 - 31.12.2017 R.
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 52, 54, 55, oraz 125, 130 - 132

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloku
o zapoznania się z ogłoszeniem w sprawie
JEDNORAZOWEJ ULGI W OPŁATACH
Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 112, 125

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
DEZYNSEKCJI W W/W BLOKACH

UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 130, 131, 132

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
REMONTU PARKINGU PRZY W/W BLOKACH
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 52, 56

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
WYMIANY PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 113 - KL. 3, 134

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
ODEBRANIA KLUCZY DO DRZWI WEJŚCIOWYCHUWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY WIEŻOWCÓW

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloków
o zapoznania się z ogłoszeniem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA P - POŻUWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 124, 125

Uprzejmie prosimy Mieszkańców w/w bloków
o zapoznania się z ogłoszeniem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
PARKOWANIA SAMOCHODÓW
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW : 28, 39, 52, 59

Uprzejmie prosimy o zapoznania się z komunikatem
SM "Radogoszcz - Zachód" w sprawie
UPRZĄTNIĘCIA SKŁADOWANYCH RZECZY
Z KORYTARZY PIWNIC i KL. SCHODOWYCH 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód