Archiwum

Ogłoszenie SMRZ o przetargu w formie zapytania o cenę


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na ewentualną kompleksową obsługę prawną Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód.
   -
Pełna informacja o przetargu

Ogłoszenie SMRZ o przetargu w formie zapytania o cenę


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie przebudowy układu drogowego w kwartale ulic : Biedronkowa - Złocieniowa - Niezapominajki - Jeziorna.
   -
Pełna informacja o przetargu

Ogłoszenie SMRZ o przetargu w formie zapytania o cenę


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie balustrady loggii wraz z montażem w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód".
   -
Pełna informacja o przetargu

Ogłoszenie SMRZ o przetargu w formie zapytania o cenę


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie pochylni wejściowej do Poradni Psychologicznej nr 2 przy ul. Motylowej 3 w bloku nr 114 należącego do zasobów SM "Radogoszcz - Zachód".
   -
Pełna informacja o przetargu

Ogłoszenie SMRZ o przetargu w formie zapytania o cenę


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na montaż monitoringu w 16 punktach odbioru odpadów przy budynkach należących do zasobów SM "Radogoszcz - Zachód".
   -
Pełna informacja o przetargu

Ogłoszenie SMRZ o przetargu w formie zapytania o cenę


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wymianę pionów kod - kan w budynkach niskich wielorodzinnych w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód".
   -
Pełna informacja o przetargu

Ogłoszenie SMRZ o przetargu nieograniczonym


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu przy ul. 11-go Listopada, o pow.  3.772 m2.
   -
Pełna informacja o przetargu
  

Ogłoszenie SMRZ o przetargu nieograniczonym


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu loggii w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód.
   -
Pełna informacja o przetargu

Ogłoszenie SMRZ o przetargu nieograniczonym


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza zapytanie ofertowe na wymianę analogowej instalacji domofonowej na cyfrowy system domofonowy
   -
Pełna informacja o przetargu

Ogłoszenie SMRZ o przetargu nieograniczonym


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg na wykonanie osłon instalacji kolektorów słonecznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód".
   -
Pełna informacja o przetargu


Ogłoszenie SMRZ o przetargu nieograniczonym


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie chodników w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód".
   -
Pełna informacja o przetargu


Ogłoszenie SMRZ o przetargu nieograniczonym


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg na przebudowę układu drogowego w Łodzi, przy ul. 11-go Listopada. .
   -
Pełna Informacja o przetargu
   data ogłoszenia: 15 kwietnia 2015
  

Ogłoszenie SMRZ o przetargu nieograniczonym


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi, ul. 11-go Listopada 38

ogłasza przetarg nieograniczony na: wymianę WLZ-ów

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych niskich.Ogłoszenie SMRZ o przetargu nieograniczonym


   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg na wykonanie koncepcji modernizacji układu
   komunikacyjnego ul. Biedronkowej w Łodzi.
   - 
Pełna informacja o przetargu
   data ogłoszenia: 19 czerwca 2013


Ogłoszenie SMRZ

   SM "Radogoszcz-Zachód" ogłasza przetarg na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych.

   - Pełna informacja o przetargu

data ogłoszenia: 18 sierpnia 2008 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód