Opinia biegłego rewidenta dla Walnego ZgromadzeniaOpinia biegłego rewidenta jest to dokument zawierający
wnioski końcowe i konkluzje wynikające z przeprowadzonego
badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód".
Zapraszamy do zapoznania się poniższymi dokumentami:


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód