Protokoły lustracjiProtokół lustracji to bardzo ważny dokument zawierające informacje
o naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zgodnie z Art. 91. § 1. Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej
raz na trzy lata,
a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie,
poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności
i rzetelności całości jej działania.
Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
Więcej informacji znajdziecie Państwo tu: lustracja - prawo spółdzielcze.

Celem lustracji jest:
  1. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;
  2. zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;
  3. kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
  4. wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;
  5. udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami
z ostatnio przeprowadzonej lustracji tj. z grudnia 2016 r.


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód