Uchwały Rady Nadzorczej z 2013 rokuUchwała nr 45/R/2013 

- z dnia 19 grudnia 2013 r.

- w sprawie: przyznania nagrody pieniężnej Prezesowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

  (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 44/R/2013 

- z dnia 19 grudnia 2013 r.

- w sprawie: przyznania nagrody pieniężnej Członkowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

  (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 43/R/2013 

- z dnia 19 grudnia 2013 r.

- w sprawie: przyznania premii za IV kw. 2013r. Prezesowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

  (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 42/R/2013 

- z dnia 19 grudnia 2013 r.

- w sprawie: przyznania premii za IV kw. 2013r. Członkowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

  (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 41/R/2013   

- z dnia 19 grudnia 2013 r.

- w sprawie: wystąpienia do Krajowej Rady Spółdzielczej

  w sprawie korekty listu polustracyjnegoUchwała nr 40/R/2013  

- z dnia 19 grudnia 2013 r.

- w sprawie: korekty planu remontów SM "Radogoszcz-Zachód"

  na 2013 rokUchwała nr 39/R/2013 

- z dnia 19 grudnia 2013 r.

- w sprawie: przyjęcia analizy wykonania planu finansowo -

  gospodarczego Spółdzielni za 9 miesięcy 2013r.Uchwała nr 38/R/2013 

- z dnia 28 listopada 2013 r.

- w sprawie: zatwierdzenia planu remontów SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi na 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 38/R/2013Uchwała nr 37/R/2013  

- z dnia 28 listopada 2013 r.

- w sprawie: zatwierdzenia współczynników podgrzewu i kosztu 

  podgrzania 1m3 wody na rok 2014.

- Załącznik do Uchwały nr 37/R/2013 Uchwała nr 36/R/2013  

- z dnia 28 listopada 2013 r.

- w sprawie: ustalenia stawki opłat za dźwigi w SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi od dnia 1.04.2014r.Uchwała nr 35/R/2013

- z dnia 28 listopada 2013 r.

- w sprawie: zatwierdzenia od dnia 1.01.2014r. stawki opłaty

  ryczałtowej za podgrzanie wody

  w SM "Radogoszcz-Zachód" w ŁodziUchwała nr 34/R/2013    

- z dnia 28 listopada 2013 r.

- w sprawie: ustalenia stawki opłat za dostawę zimnej wody

  i odprowadzanie ścieków od 1.01.2014r.Uchwała nr 33/R/2013   

- z dnia 28 listopada 2013 r.

- w sprawie: zatwierdzenia stawki eksploatacji podstawowej     

  w SM "Radogoszcz-Zachód" na 2014 rokUchwała nr 32/R/2013   

- z dnia 7 listopada 2013 r.

- w sprawie: przyznania premii za III kwartał 2013r. Członkowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

  (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 31/R/2013   

- z dnia 7 listopada 2013 r.

- w sprawie: przyznania premii za III kwartał 2013r. Prezesowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

 (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 30/R/2013    

- z dnia 7 listopada 2013 r.

- w sprawie: wyboru biegłego rewidentaUchwała nr 29/R/2013    

- z dnia 10 października 2013 r.

- w sprawie: wyznaczenia członka Rady Nadzorczej SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi do kontaktu z lustratorem

  upoważnionym przez Krajową Radę Spółdzielczą

  do przeprowadzenia lustracji Spółdzielni za okres:

  1.01.2010r. - 31.12.2012r. oraz działalności organów

  samorządowych do 30.06.2013r.Uchwała nr 28/R/2013 

- z dnia 10 października 2013 r.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 27/R/2013  

- z dnia 26 września 2013 r.

- w sprawie: przyznania premii za II kwartał 2013r. Członkowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"Uchwała nr 26/R/2013   

- z dnia 26 września 2013 r.

- w sprawie: przyznania premii za II kwartał 2013r. Prezesowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"Uchwała nr 24/R/2013   

- z dnia 26 września 2013 r.

- w sprawie: obciążenia wieloletnią dzierżawą działki nr 2/14

  o pow. 3.722 m2, przy ul. 11-go Listopada w ŁodziUchwała nr 23/R/2013  

- z dnia 26 września 2013 r.

- w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu  

  remontów w I półroczu 2013r. Uchwała nr 22/R/2013 

- z dnia 26 września 2013 r.

- w sprawie: przyjęcia analizy wykonania planu finansowo -

   gospodarczego Spółdzielni za 6 miesięcy 2013r.Uchwała nr 21/R/2013

- z dnia 8 sierpnia 2013 r.

- w sprawie: przeprowadzenia lustracji pełnej działalności SM
  „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.Uchwała nr 20/R/2013

- z dnia 8 sierpnia 2013 r.

- w sprawie: wyrażania zgody na obciążenie nieruchomości
  będących w użytkowaniu wieczystym / własności spółdzielni –
  służebnością przesyłu.Uchwała nr 19/R/2013

- z dnia 8 sierpnia 2013 r.

- w sprawie: rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na
  wykonanie modernizacji dźwigu osobowego w wielorodzinnym
  budynku mieszkalnym nr 111 w Łodzi przy ul. Pasiecznej 2/6Uchwała nr 18/R/2013 

- z dnia 8 sierpnia 2013 r.

- w sprawie: przeprowadzenia badania stanu technicznego

  kolektora słonecznego po 4-letnim okresie eksploatacjiUchwała nr 17/R/2013

- z dnia 8 sierpnia 2013 r.

- w sprawie: wyboru wykonawcy na wykonanie prac    izolacyjnych instalacji solarnej.Uchwała nr 16/R/2013

- z dnia 8 sierpnia 2013 r.

- w sprawie: ustanowienia nieodpłatnie służebności drogi
  koniecznej na działce objętej księgą wieczystą nr KW
  LD1M/00049846/1.Uchwała nr 15/R/2013

- z dnia 8 sierpnia 2013 r.

- w sprawie: ustalenia warunków zbycia nieruchomości gruntowej
  przy ul. Anyżowej 7 w Łodzi.
- Załącznik do Uchwały nr 15/R/2013 – wniosek i uzasadnienieUchwała nr 14/R/2013

- z dn. 28.05.2013 r.

- w sprawie: ustalenia zasad postępowania w przypadku różnicy
  między kosztami a przychodami dotyczącymi zużycia zimnej
  wody i odprowadzania ścieków w nieruchomościach SM
  „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi.Uchwała nr 13/R/2013 

- z dnia 28 maja 2013 r.

- w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu

  na działce nr 75/3 ul. Anyżowej - w obrębie B-6Uchwała nr 12/R/2013

- z dnia 18 kwietnia 2013 r

- w sprawie: przyznania premii za I kwartał 2013r. Członkowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

 (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 11/R/2013

- z dnia 18 kwietnia 2013 r

- w sprawie: przyznania premii za I kwartał 2013r. Prezesowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

  (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 10/R/2013 

- z dnia 18 kwietnia 2013 r

- w sprawie: przyspieszenia procesu wymiany wodomierzy

  objętościowych ze zdalnym odczytem radiowym w SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi
 Uchwała nr 9/R/2013

- z dnia 18 kwietnia 2013 r.

- w sprawie: upoważnienia Zarządu do nie zgłaszania sprzeciwu

   do projektu miejscowego planu zagospodarowania

   przestrzennego dla części obszaru miasta ŁodziUchwała nr 8/R/2013

- z dnia 18 kwietnia 2013 r

- w sprawie: wyboru systemu opłat za wywóz odpadów
  komunalnych.Uchwała nr 7/R/2013  

- z dnia 18 kwietnia 2013 r.

- w sprawie: dokonania korekty planu remontów na 2013r.Uchwała nr 6/R/2013  

- z dnia 18 kwietnia 2013 r.

- w sprawie: przyjęcia analizy wykonania planu finansowo -

  gospodarczego Spółdzielni za 12 miesięcy 2012r.Uchwała nr 5/R/2013

- z dnia 18 kwietnia 2013 r

- w sprawie: przyjęcia Opinii i Raportu z badania
  sprawozdania finansowego SM „Radogoszcz – Zachód” 

  w Łodzi za 2012 rok.Uchwała nr 4/R/2013      

- z dnia 14 marca 2013 r.

- w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania kosztów energii

  cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Zachód"

  w Łodzi, stanowiącym Aneks do Regulaminu rozliczania

  kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

  opłat za używanie lokali w SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 3/R/2013   

- z dnia 14 marca 2013 r.

- w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu

  remontów w 2012r.Uchwała nr 2/R/2013  

- z dnia 14 marca 2013 r.

- w sprawie: zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego

  kosztów SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi na 2013r.


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód