Uchwały Walnego Zgromadzenia z 2013 roku   Poniżej zamieszczone są uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Raogoszcz-Zachód” w Łodzi
   odbytego w 7 częściach w dniach: 10-18 czerwca 2013r


Uchwała nr 13/WZ/2013 

- w sprawie: zobowiązania Rady Nadzorczej i Zarządu SMRZ do

  przedstawiania uzasadnień podejmowania decyzji w sprawie

  rozliczania kosztów centralnego ogrzewaniaUchwała nr 12/WZ/2013 

- w sprawie: zobowiązania Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Radogoszcz – Zachód” do bieżącego informowania Mieszkańców na stronie   internetowej SpółdzielniUchwała nr 11/WZ/2013 

- w sprawie: zobowiązania Zarządu do przedstawienia rozliczenia

  kosztów centralnego ogrzewania za rok 2012.Uchwała nr 10/WZ/2013 

- w sprawie: zlecenia audytu wiatrołapów w budynkach

  5-kondygnacyjnychUchwała nr 9/WZ/2013

- w sprawie: zlecenia audytu instalacji solarnejUchwała nr 8/WZ/2013 

- w sprawie: zobowiązania Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Radogoszcz

  – Zachód” do udzielania wyjaśnień w sprawie izolacji rurociągów

  solarnych na dachach budynków.Uchwała nr 7/WZ/2013 

- w sprawie: budowy parkingu wielopoziomowego w Osiedlu

  Radogoszcz- Zachód w ŁodziUchwała nr 6/WZ/2013 

- w sprawie: modernizacji układu komunikacyjnego Osiedla Radogoszcz – Zachód w ŁodziUchwała nr 5/WZ/2013

- w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok.Uchwała nr 4/WZ/2013   

- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi Panu Ireneuszowi Różyckiemu

   za okres: 01.01.2012r. - 31.12.2012r.Uchwała nr 3/WZ/2013  

- w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi Panu Piotrowi Lebiedzińskiemu

   za okres: 01.01.2012r. - 31.12.2012r.Uchwała nr 2/WZ/2013 

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM

  „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi za okres: 01.01.2012 – 31.12.2012 r.Uchwała nr 1/WZ/2013 

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Radogoszcz

  – Zachód” w Łodzi za 2012 rok.
Inne dokumenty Walnego Zgromadzenia z 2013 r.


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód