Uchwały Rady Nadzorczej z 2015 rokuUchwała nr 71/R/2015   

- z dnia 10 grudnia 2015 r.

- w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej działalności SM "Radogoszcz - zachód" w Łodzi.Uchwała nr 70/R/2015   

- z dnia 10 grudnia 2015 r.

- w sprawie ustalenia osobowego funduszu płac SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2016 rok.Uchwała nr 69/R/2015   

- z dnia 10 grudnia 2015 r.

- w sprawie zatwierdzenia struktury zatrudnienia SM "Radogoszcz - zachód" w Łodzi od 01.01.2016 roku.Uchwała nr 68/R/2015   

- z dnia 10 grudnia 2015 r.

- w sprawie uchwalenia od dnia 1.01.2016 roku stawki opłaty ryczałtowej za podgrzanie wody w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 67/R/2015   

- z dnia 10 grudnia 2015 r.

- w sprawie ustalenia stawki opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków od dnia 1.01.2016 r. w SM "Radogoszcz - zachód " w Łodzi.Uchwała nr 66/R/2015   

- z dnia 10 grudnia 2015 r.

- w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m3 wody dla nieruchomości bl. 134 ul. Anyżowa 4/6 na rok 2016.Uchwała nr 65/R/2015   

- z dnia 10 grudnia 2015 r.

- w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m3 wody na rok 2016 w Sm "Radogoszcz - Zachód w Łodzi.Uchwała nr 64/R/2015   

- z dnia 10 grudnia 2015 r.

- w sprawie uchwalenia planu remontów SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2016 rok.Uchwała nr 63/R/2015   

- z dnia 10 grudnia 2015 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów za III kwartały 2015 roku.Uchwała nr 62/R/2015   

- z dnia 3 grudnia 2015 r.

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi przeprowadzenia kontroli.Uchwała nr 61/R/2015   

- z dnia 26 listopada 2015 r.

- w sprawie ustanowienia służebności drogowej dla nieruchomości gruntowej dz. nr 74/17 przy ul. Anyżowej 7.Uchwała nr 60/R/2015   

- z dnia 26 listopada 2015 r.

- w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - zachód" w Łodzi, stanowiącym Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 59/R/2015   

- z dnia 26 listopada 2015 r.

- w sprawie przyjęcia analizy planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 9 miesięcy 2015 roku.Uchwała nr 58/R/2015   

- z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie przyznania premii za III kwartał 2015 roku, Wiceprezes Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód", Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 57/R/2015   

- z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie przyznania premii za III kwartał 2015 roku, Prezesowi Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód", Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 56/R/2015   

- z dnia 22 października 2015 r.

- w sprawie kompleksowej wymiany dźwigu w nieruchomości bl. 48, ul. 11 - go Listopada 37.Uchwała nr 55/R/2015   

- z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie odstąpienia od naliczenia części odsetek z tytułu zwłoki w opłatach eksploatacyjnych za lokal nr 70 bl. 50 ul. 11- go Listopada 65 w Łodzi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 54/R/2015   

- z dnia 22 października 2015 r.

- w sprawie wyboru biegłego rewidentaUchwała nr 53/R/2015   

- z dnia 29 września 2015 r.

- w sprawie ustanowienia służebności drogowej dla działki nr 67/6 przy ul. Pasiecznej 2AUchwała nr 52/R/2015   

- z dnia 29 września 2015 r.

- w sprawie kompleksowej wymiany dźwigu w nieruchomości bl. 48 ulica 11- go Listopada 37Uchwała nr 51/R/2015   

- z dnia 29 września 2015 r.

- w sprawie finansowania modernizacji dźwigów w nieruchomości wspólnej bl. 111 - 112 ul. PasiecznaUchwała nr 50/R/2015   

- z dnia 29 września 2015 r.

- w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za domofony w nieruchomościach bl. 124 i 134 w SM "Radogoszcz - Zachód w Łodzi od dnia 01.01.2016r.Uchwała nr 49/R/2015   

- z dnia 24 września 2015 r.

- w sprawie ustanowienia służebności drogowej dla dz. nr 171/41 i 171/47 przy ul. 240 BUchwała nr 48/R/2015   

- z dnia 24 września 2015 r.

- w sprawie przyznania jednorazowo wsparcia finansowego na rzecz filii Miejskiej Biblioteki publicznej Łódź Bałuty, funkcjonujących na terenie SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 47/R/2015   

- z dnia 24 września 2015 r.

- w sprawie przyjęcia programu działalności społecznej i kulturalnej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2015 rok.Uchwała nr 46/R/2015   

- z dnia 24 września 2015 r.

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi przeprowadzenia kontroli.Uchwała nr 45/R/2015   

- z dnia 24 września 2015 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów I półroczu 2015 roku.Uchwała nr 44/R/2015   

- z dnia 24 września 2015 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów I półroczu 2015 roku.Uchwała nr 43/R/2015   

- z dnia 24 września 2015 r.

- w sprawie dokonania korekty planów remontów na 2015 rok.Uchwała nr 42/R/2015   

- z dnia 24 września 2015 r.

- w sprawie zatwierdzenia stawek opłat z tytułu eksploatacji podstawowej i podatków oraz funduszu remontowego w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi od dnia 01.01.2016 rok.Uchwała nr 41/R/2015   

- z dnia 10 września 2015 r.

- w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej i służebności na miejsce gromadzenia nieczystości stałych.Uchwała nr 40/R/2015   

- z dnia 10 września 2015 r.

- w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej i służebności na miejsce gromadzenia nieczystości stałych.Uchwała nr 39/R/2015   

- z dnia 10 września 2015 r.

- w sprawie przeznaczenia kwoty z podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok w wysokości 61.812, 87 zł. na fundusz remontowy 2015 r. dla nieruchomości bl. 106, 107, 108, 113, 114, 115, i 116.Uchwała nr 38/R/2015   

- z dnia 10 września 2015 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 6 miesięcy 2015 roku.Uchwała nr 37/R/2015   

- z dnia 25 sierpnia 2015 r.

- w sprawie uchylenia Uchwał nr 22/R/2014 i 25/R/2014 Rady Nadzorczej SM"Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 36/R/2015   

- z dnia 25 sierpnia 2015 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Gospodarka odpadami - pergole - podziemna segregacja".Uchwała nr 35/R/2015   

- z dnia 25 sierpnia 2015 r.

- w sprawie oddelegowania członków Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi do udziału w czynnościach związanych z wykonaniem Uchwały nr 20/VI/2006 Zebrania Przedstawicieli SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 34/R/2015   

- z dnia 25 sierpnia 2015 r.

- w sprawie ustalenia warunków zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Zgierskiej 240 w Łodzi dz. nr 171/41 i 171/47Uchwała nr 33/R/2015   

- z dnia 21 lipca 2015 r.

- w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy DePeDe - Biuro projektów i wycen nieruchomości Piotr Kalinowski na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji "Przebudowa układu drogowego w kwartale ulic Biedronkowa - Złocieniowa - Niezapominajki - Jeziorna".Uchwała nr 32/R/2015   

- z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2015 roku Wiceprezes Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 31/R/2015   

- z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2015 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 30/R/2015   

- z dnia 7 lipca 2015 r.

- w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 29/R/2015   

- z dnia 25 czerwca 2015 r.

- w sprawie korekty planu remontów SM "Radogoszcz - Zachód" na 2015 r.Uchwała nr 28/R/2015   

- z dnia 25 czerwca 2015 r.

- w sprawie pokrycia kosztów dokumentacji projektowej.Uchwała nr 27/R/2015   

- z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 26/R/2015   

- z dnia 25 czerwca 2015 r.

- w sprawie zmiany w strukturze zatrudnienia w SM "Radogoszcz - Zachód " w Łodzi.Uchwała nr 25/R/2015   

- z dnia 3 czerwca 2015r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi z działalności w 2014 roku.Uchwała nr 24/R/2015   

- z dnia 3 czerwca 2015r.

- w sprawie przeznaczenia funduszu remontowegoUchwała nr 23/R/2015   

- z dnia 3 czerwca 2015r.

- w sprawie sposobu rozliczenia kwoty 4.019.473,70 zł

z tytułu wykonanej instalacji solarnej

w zasobach SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 22/R/2015    

- z dnia 28 maja 2015r.

- w sprawie premii za I kwartał 2015 r. dla Członka Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 21/R/2015    

- z dnia 28 maja 2015r.

- w sprawie premii za I kwartał 2015 dla Prezesa Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 20/R/2015   

- z dnia 12 maja 2015r.

- w sprawie zawarcia umowy na wymianę WLZ wraz z wymianą zasilaczy w zasobach SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 19/R/2015   

- z dnia 12 maja 2015r.

- w sprawie uchwalenia zasad gospodarki finansowej

SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 18/R/2015   

- z dnia 12 maja 2015r.

- w sprawie zmian w Regulaminie organizowania przetargów na najem lokali użytkowych oraz na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 17/R/2015   

- z dnia 12 maja 2015r.

- w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 16/R/2015   

- z dnia 12 maja 2015r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów remontów SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi w 2014 r.Uchwała nr 15/R/2015   

- z dnia 12 maja 2015r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu

finansowo - gospodarczego SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

za 12 miesięcy 2014 r.Uchwała nr 14/R/2015   

- z dnia 12 maja 2015r.

- w sprawie przyjęcia opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi za 2014 rok.Uchwała nr 13/R/2015    

- z dnia 24 kwietnia 2015r.

- w sprawie zatrudnienia Członka Zarządu - Agnieszki Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 12/R/2015    

- z dnia 24 kwietnia 2015r.

- w sprawie premii za IV kwartał 2014 dla Prezesa Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 11/R/2015   

- z dnia 24 kwietnia 2015r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 10/R/2015   

- z dnia 12 marca 2015r.

- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 09/R/2015   

- z dnia 12 marca 2015r.

- w sprawie realizacji Uchwały Nr 29/R/2014 Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi z dnia 28.08.2014 r.Uchwała nr 08/R/2015   

- z dnia 12 marca 2015r.

- w sprawie uchwalenia planu finansowo - gospodarczego kosztów SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 07/R/2015   

- z dnia 5 marca 2015r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu zamówień na roboty budowlane i usługi w SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 06/R/2015    

- z dnia 5 marca 2015r.

- w sprawie ustalenia przyznania nagrody pieniężnej Członkowi Zarządu SM Radogoszcz Zachód w Łodzi Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 05/R/2015    

- z dnia 5 marca 2015r.

- w sprawie ustalenia przyznania nagrody pieniężnej Członkowi Zarządu SM Radogoszcz Zachód w Łodzi Ireneuszowi Różyckiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 04/R/2015    

- z dnia 5 marca 2015r.

- w sprawie ustalenia przyznania nagrody pieniężnej Prezesowi Zarządu SM Radogoszcz Zachód w Łodzi Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 03/R/2015    

- z dnia 29 stycznia 2015r.

- w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2014 roku Członkowi Zarządu SM Radogoszcz - Zachód Agnieszce Wąs - Nowakowskiej

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 02/R/2015    

- z dnia 29 stycznia 2015r.

- w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej SM Radogoszcz - Zachód.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 01/R/2015   

- z dnia 29 stycznia 2015r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu zamówień na roboty budowlane i usługi w SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi.

- Załącznik do Uchwały nr 01/R/2015

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód