INFORMACJE DOT. ROZLICZEŃ OGRZEWANIA
REKLAMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ NALEŻY SKŁADAĆ
PISEMNIE DO SZAREJ SKRZYNKI PODAWCZEJ
ZAMONTOWANEJ PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU
LUB MAILOWO NA ADRES : poczta @smrz.plUWAGA! MIESZKAŃCY OSIEDLA!


Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z informacją na temat:
jak prawidłowo odczytywać podzielniki na grzejnikach. 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód