INFORMACJE DOT. ROZLICZEŃ OGRZEWANIASPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RADOGOSZCZ - ZACHÓD
INFORMUJE, ŻE OD DNIA
28 MAJA 2020 (CZWARTEK)
ROZNOSZONE BĘDĄ DO SKRZYNEK
ROZLICZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZA ROK 2019
REKLAMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ NALEŻY SKŁADAĆ
PISEMNIE DO SZAREJ SKRZYNKI PODAWCZEJ
ZAMONTOWANEJ PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU
LUB MAILOWO NA ADRES : poczta @smrz.plUWAGA! MIESZKAŃCY OSIEDLA!


Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z informacją na temat:
jak prawidłowo odczytywać podzielniki na grzejnikach. 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód