Walne Zgromadzenie 2015 roku

Protokół z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi odbytego w dniu 30-06-2015 roku - Załącznik


Uchwała nr 9/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia SM"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbytego w częściach w dniach 9,11,16,18 czerwca 2015 r.   

- w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi  - ZałącznikUchwała nr 8/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia SM"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbytego w częściach w dniach 9,11,16,18 czerwca 2015 r.   

- w sprawie uchwalenia zmian Statutu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - ZałącznikUchwała nr 7/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia SM"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbytego w częściach w dniach 9,11,16,18 czerwca 2015 r.   

- w sprawie wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - ZałącznikUchwała nr 6/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia SM"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbytego w częściach w dniach 9,11,16,18 czerwca 2015 r.   

- w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014 - ZałącznikUchwała nr 5/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia SM"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbytego w częściach w dniach 9,11,16,18 czerwca 2015 r.   

- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" Pani Agnieszce Wąs - Nowakowskiej za okres 15.10.2014 - 31.12.2014 - ZałącznikUchwała nr 4/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia SM"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbytego w częściach w dniach 9,11,16,18 czerwca 2015 r.   

- w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" Panu Ireneuszowi Różyckiemu za okres 01.01.2014 - 30.06.2014 - ZałącznikUchwała nr 3/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia SM"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbytego w częściach w dniach 9,11,16,18 czerwca 2015 r.   

- w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" Panu Piotrowi Lebiedzińskiemu za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 - ZałącznikUchwała nr 2/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia SM"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbytego w częściach w dniach 9,11,16,18 czerwca 2015 r.   

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi za okres 01.01.2014 - 31.12.2014 - ZałącznikUchwała nr 1/WZ/2015 Walnego Zgromadzenia SM"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbytego w częściach w dniach 9,11,16,18 czerwca 2015 r.   

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi za 2014 rok. - ZałącznikUWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY

Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty i materiały dotyczące
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi,
które odbędzie się w dniach: 9,11,16,18 czerwca 2015 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód