Uchwały Rady Nadzorczej z 2016 rokuUchwała nr 01/R/2016 

- z dnia 12 stycznia 2016 r.

- w sprawie powołania komisji czasowej Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 02/R/2016

- z dnia 12 stycznia 2016 r.

- w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej na działce nr 75/3.Uchwała nr 03/R/2016 

- z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2015 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 04/R/2016 

- z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2015 roku Wiceprezes Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 05/R/2016

- z dnia 11 lutego 2016 r.

- w sprawie nabycia na własność gruntów od Gminy Miasta Łodzi, na których Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz - Zachód jest wieczystym użytkownikiem.Uchwała nr 06/R/2016

- z dnia 11 lutego 2016 r.

- w sprawie nabycia na własność gruntów od Gminy Miasta Łodzi, na których są naniesienia Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód.Uchwała nr 07/R/2016

- z dnia 25 lutego 2016 r.

- w sprawie uchwalenia planu finansowo - gospodarczego kosztów SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2016 rok.Uchwała nr 08/R/2016

- z dnia 25 lutego 2016 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy na kompleksowe roboty budowlane obejmujące remont chodników w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 09/R/2016

- z dnia 25 lutego 2016 r.

- w sprawie korekty planu remontów SM "Radogoszcz - Zachód" na 2016 rokUchwała nr 10/R/2016

- z dnia 7 kwietnia 2016 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów w 2015 rokuUchwała nr 11/R/2016

- z dnia 7 kwietnia 2016 r.

- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2016 rokUchwała nr 12/R/2016

- z dnia 21 kwietnia 2016 r.

- w sprawie przyjęcia programu działalności społecznej i kulturalnej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2016 rokUchwała nr 13/R/2016

- z dnia 5 maja 2016 r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalającego zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi oraz podziału członków uprawnionych do udziału w częściach Walnego Zgromadzenia.Uchwała nr 14/R/2016

- z dnia 12 maja 2016 r.

- w sprawie ustalenia zasad zwoływania Walnego Zgromadzenia SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 15/R/2016

- z dnia 12 maja 2016 r.

- w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi, stanowiącym aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM "Radogoszcz - Zachód".Uchwała nr 16/R/2016 

- z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2016 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 17/R/2016 

- z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2016 roku Wiceprezes Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 18/R/2016

- z dnia 19 maja 2016 r.

- w sprawie przyjęcia Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi za 2015 rok.Uchwała nr 19/R/2016

- z dnia 19 maja 2016 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi z działalności w 2015 roku.Uchwała nr 20/R/2016

- z dnia 4 czerwca 2016 r.

- w sprawie zobowiązania Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi do zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktów dot. informacji stanu techn. instalacji solarnej i informacji dot. wiatrołapów po przeglądzie technicznym.Uchwała nr 21/R/2016

- z dnia 4 czerwca 2016 r.

- w sprawie upoważnienia Komisji GZM Rady Nadzorczej "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi do przygotowania prezentacji w zakresie informacji dot. stanu techn. instalacji solarnej oraz informacji dot. wiatrołapów po przeglądzie technicznym.Uchwała nr 22/R/2016

- z dnia 4 czerwca 2016 r.

- w sprawie zobowiązania Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi do przygotowania i zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia projektu uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za 2015 rok.Uchwała nr 23/R/2016

- z dnia 9 czerwca 2016 r.

- w sprawie zobowiązania Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi do zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dot. odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi:

1. Pana Marcina Arcaba

2. Pana Bogdana Bienieckiego

3. Pana Radosława Marciniaka

4. Pana Sebastiana ZaborowskiegoUchwała nr 24/R/2016

- z dnia 1 września 2016 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania  planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 12 miesięcy 2015 roku.Uchwała nr 25/R/2016

- z dnia 1 września 2016 r.

- w sprawie korekty planu remontów na 2016 rokUchwała nr 26/R/2016

- z dnia 1 września 2016 r.

- w sprawie wykonania Uchwały nr 10/WZ/2016 i Uchwały nr 13/WZ/2016 Walnego Zgromadzenia SM "Radogoszcz - Zachód"w Łodzi odbytego w częściach w dniach 20,22, i 23 czerwca 2016 roku.Uchwała nr 27/R/2016 

- z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie zmniejszenia gratyfikacji dla Członków Rady Nadzorczej SM"Radogoszcz - Zachód"

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 28/R/2016 

- z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2016 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 29/R/2016 

- z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2016 roku Wiceprezes Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 30/R/2016

- z dnia 27 września 2016 r.

- w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za domofony w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód"w Łodzi od dnia 01.01.2017 do dnia 31.08.2018 r.Uchwała nr 31/R/2016 

- z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie zmniejszenia gratyfikacji Członkowi Rady Nadzorczej

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 32/R/2016

- z dnia 6 października 2016 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 6 miesięcy 2016 r.

(Załącznik jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)
Uchwała nr 33/R/2016

- z dnia 6 października 2016 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów w I półroczu 2016 r.Uchwała nr 34/R/2016

- z dnia 6 października 2016 r.

- w sprawie uchylenia Uchwały nr 28/R/2016 Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 35/R/2016 

- z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2016 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 36/R/2016 

- z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie przyznania premii za III kwartał 2016 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 37/R/2016 

- z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie przyznania premii za III kwartał 2016 roku Wiceprezes Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 38/R/2016

- z dnia 20 października 2016 r.

- w sprawie przyznania jednorazowo wsparcia finansowego na rzecz filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Bałuty, funkcjonującej na terenie SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 39/R/2016 

- z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie zmniejszenia gratyfikacji Członkowi Rady Nadzorczej

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 40/R/2016

- z dnia 20 października 2016 r.

- w sprawie korekty planu remontów w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2016 rok.Uchwała nr 41/R/2016

- z dnia 2 listopada 2016 r.

- w sprawie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu SM "Radogoszcz- Zachód"Uchwała nr 42/R/2016

- z dnia 2 grudnia 2016 r.

- w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SM"Radogoszcz - zachód" w Łodzi za 2016 rokUchwała nr 43/R/2016 

- z dnia 2 grudnia 2016 roku

w sprawie zmniejszenia gratyfikacji Członkowi Rady Nadzorczej

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 44/R/2016

- z dnia 15 grudnia 2016 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 9 miesięcy 2016 roku.Uchwała nr 45/R/2016 

- z dnia 2 grudnia 2016 roku

w sprawie zmniejszenia gratyfikacji Członkowi Rady Nadzorczej

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 46/R/2016

- z dnia 15 grudnia 2016 r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczanie kosztów energii cieplnej w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi stanowiącego aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi. 
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód