Uchwały Rady Nadzorczej z 2017 rokuUchwała nr 01/R/2017

- z dnia 5 stycznia 2017 r.

- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi przeprowadzenia kontroli.Uchwała nr 02/R/2017

- z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2016 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 03/R/2017 

- z dnia 5 stycznia 2017 roku

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2016 roku Wiceprezes Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 04/R/2017

- z dnia 19 stycznia 2017 r.

- w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m3 wody na rok 2017 w SM "Radogoszcz - Zachód".Uchwała nr 05/R/2017

- z dnia 19 stycznia 2017 r.

- w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m3 wody dla nieruchomości bl. 134, ul. Anyżowa 4/6 na rok 2017.Uchwała nr 06/R/2017

- z dnia 19 stycznia 2017 r.

- w sprawie odpłatnego zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu działki nr 199, przy ul. Jeziornej 14.Uchwała nr 07/R/2017 

- z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie zmniejszenia gratyfikacji członkowi Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" za miesiąc styczeń 2017.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 08/R/2017 

- z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie zmniejszenia gratyfikacji członkowi Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" za miesiąc luty 2017.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 09/R/2017

- z dnia 23 lutego 2017 r.

- w sprawie uchwalenia planu finansowo-gospodarczego kosztów SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2017r.Uchwała nr 10/R/2017

- z dnia 23 lutego 2017 r.

- w sprawie uchwalenia planu remontów SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2017r.Uchwała nr 11/R/2017

- z dnia 16 marca 2017 r.

- w sprawie zatwierdzenia korekty współczynnika podgrzewu wody na bloku 101 przy ul. Biedronkowej 20 w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 12/R/2017

- z dnia 16 marca 2017 r.

- w sprawie korekty planu finansowo - gospodarczego kosztów w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2017 rok.Uchwała nr 13/R/2017 

- z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie zmniejszenia gratyfikacji członkowi Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" za miesiąc marzec 2017.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 14/R/2017

- z dnia 6 kwietnia 2017 r.

- w sprawie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji działalności SM "Radogoszcz - Zachód" za okres 01.012013 do 31.12.2015 oraz działalności organów samorządowych do 30.06.2016 r.Uchwała nr 15/R/2017

- z dnia 6 lipca 2017 r.

- w sprawie korekty planu remontów w SM "Radogoszcz- Zachód" na 2017 rok.Uchwała nr 16/R/2017

- z dnia 6 lipca 2017 r.

- w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 17/R/2017 

- z dnia 6lipca 2017 roku

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2017 roku Wiceprezes Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 18/R/2017 

- z dnia 6lipca 2017 roku

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2017 roku Wiceprezes Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 19/R/2017

- z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2017 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr  20/R/2017

- z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2017 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr  21/R/2017

- z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie odwołania Pani Agnieszki Wąs - Nowakowskiej z funkcji Członka Zarządu Wiceprezesa ds. Technicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi z dniem 07.09.2017r.Uchwała nr 22/R/2017

- z dnia 7 września 2017 r.

- w sprawie korekty planu remontów w SM "Radogoszcz- Zachód" na 2017 rok.Uchwała nr 23/R/2017

- z dnia 7 września 2017 r.

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych od Gminy Miasta Łodzi.Uchwała nr 24/R/2017

- z dnia 7 września 2017 r.

- w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za domofony w zasobach SM "Radogoszcz- Zachód"Uchwała nr 25/R/2017

- z dnia 28 września 2017 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za 6 miesięcy 2017 r.Uchwała nr 26/R/2017

- z dnia 5 października 2017 r.

- w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór Głównego Księgowego - Członka Zarządu SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 27/R/2017

- z dnia 12 października 2017 r.

- w sprawie zatwierdzenia stawek opłat z tytułu eksploatacji podstawowej, podatków i opłat lokalnych oraz funduszu remontowego w SM "Radogoszcz - Zachód"w Łodzi.Uchwała nr 28/R/2017

- z dnia 12 października 2017 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów w I półroczu 2017 roku.Uchwała nr 29/R/2017

- z dnia 26 października 2017 r.

- w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi za 2017 rok.Uchwała nr 30/R/2017

- z dnia 9 listopada 2017 r.

- w sprawie ustalenia składu Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 31/R/2017

- z dnia 9 listopada 2017 r.

- w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi od dnia 9.11.2017r.Uchwała nr 32/R/2017

- z dnia 9 listopada 2017 r.

- w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 33/R/2017

- z dnia 9 listopada 2017 r.

- w sprawie wyboru i zatrudnienia Członka Zarządu ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 34/R/2017

- z dnia 9 listopada 2017 r.

- w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 35/R/2017

- z dnia 9 listopada 2017 r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi do zakupu ciągnika wraz z osprzętem.Uchwała nr 36/R/2017

- z dnia 23 listopada 2017 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów za trzy kwartały 2017 rokuUchwała nr 37/R/2017

- z dnia 23 listopada 2017 r.

- w sprawie korekty planu remontów w SM "Radogoszcz- Zachód" na rok 2017Uchwała nr 38/R/2017

- z dnia 23 listopada 2017 r.

- w sprawie uchwalenia planu remontów SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2018 rokUchwała nr 39/R/2017

- z dnia 23 listopada 2017 r.

- w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m3 wody dla nieruchomości SM "Radogoszcz- Zachód" na rok 2018.Uchwała nr 40/R/2017

- z dnia 23 listopada 2017 r.

- w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej w SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi stanowiącego Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 41/R/2017

- z dnia 23 listopada 2017 r.

- w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi za rok 2018.Uchwała nr 42/R/2017

- z dnia 23 listopada 2017 r.

- w sprawie przyznania jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz Oddziału Rejonowego Łódź Bałuty Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.Uchwała nr 43/R/2017

- z dnia 7 listopada 2017 r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 9 miesięcy 2017 r.Uchwała nr 44/R/2017

- z dnia 7 listopada 2017 r.

- w sprawie wyrażenia opinii na temat zakresu prac porządkowych i kosztów obsługi przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe PROWERTI s.c. Barbara Chaber - Bromirska, Radosław Chaber.Uchwała nr 45/R/2017

- z dnia 7 listopada 2017 r.

- w sprawie ustalenia osobowego funduszu płac "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2018 rokUchwała nr  46/R/2017

- z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie przyznania premii za III kwartał 2017 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Piotrowi Lebiedzińskiemu.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 47/R/2017 

- z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie przyznania premii za III kwartał 2017 roku Wiceprezes Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi

- Agnieszce Wąs - Nowakowskiej.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 48/R/2017

- z dnia 21 grudnia 2017 r.

- w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku różnicy między kosztami a przychodami dotyczącymi zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków w nieruchomościach SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód