Uchwały Rady Nadzorczej z 2018 rokuUchwała nr 01/R/2018

- z dnia 25 stycznia 2018 r.

- w sprawie uchwalenia stawki opłat za dźwigi w zasobach SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi od dnia 01.05.2018 r.Uchwała nr 02/R/2018

- z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2017 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 03/R/2018 

- z dnia 25 stycznia 2018 roku

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2017 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód