Walne Zgromadzenie 2018 rokuSzanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z podsumowaniem i postanowieniami
WALNEGO ZGROMADZENIA 2018 ROKU
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód"Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich do zapoznania się z
zawiadomieniem o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia 2018 roku

Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi
oraz
uzupełnionym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,


a także dokumentami dotyczącymi w/w Walnego Zgromadzenia:

SPRAWOZDANIEM ZARZĄDU  Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"RADOGOSZCZ - ZACHÓD" W ŁODZI
W 2017 ROKUSPRAWOZDANIEM Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RADOGOSZCZ - ZACHÓD"
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZA ROK OBROTOWY 01.01.2017 R - 31.12.2017 R.PROJEKTEM STATUTU SM "RADOGOSZCZ - ZACHÓD" W ŁODZISPRAWOZDANIEM Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SM "RADOGOSZCZ - ZACHÓD" W ŁODZI W 2017 ROKUPROJEKTAMI UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA
SM "RADOGOSZCZ - ZACHÓD" W ŁODZI


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód