Uchwały Rady Nadzorczej z 2020 roku


Uchwała nr 01/R/2020

- z dnia 30 stycznia 2020 roku

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów w 2019 roku marca 2019 r.Uchwała nr 02/R/2020

- z dnia 30 stycznia 2020 roku

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu termomodernizacji w 2019 roku.Uchwała nr 03/R/2020

- z dnia 30 stycznia 2020 roku

- w sprawie uchwalenia planu remontów SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2020 rokUchwała nr 04/R/2020

- z dnia 30 stycznia 2020 roku

- w sprawie uchwalenia planu termomodernizacji SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2020 rokUchwała nr 05/R/2020 

- z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2019 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 06/R/2020

- z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2019 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 07/R/2020

- z dnia 13 lutego 2020 roku

- w sprawie przyjęcia planu osobowego funduszu płac w SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2020 rokUchwała nr 08/R/2020

- z dnia 13 lutego 2020 roku

- w sprawie przyjęcia planu bezosobowego funduszu płac w SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2020 rokUchwała nr 10/R/2020

- z dnia 20 kwietnia 2020 roku

- w sprawie korekty planu remontów w SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2020 rokUchwała nr 11/R/2020

- z dnia 20 kwietnia 2020 roku

- w sprawie uchwalenia planu finansowo - gospodarczego kosztów SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi na 2020 rokUchwała nr 12/R/2020

- z dnia 21 maja 2020 roku

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 12 miesięcy 2019 rokuUchwała nr 13/R/2020

- z dnia 21 maja 2020 roku

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019 r.Uchwała nr 14/R/2020

- z dnia 21 maja 2020 roku

- w sprawie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji działalności SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi za okres 01.01.2016 - 31.12.2018 r oraz działalności organów samorządowych do 30.06.2019 rokuUchwała nr 15/R/2020

- z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2020 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 16/R/2020

- z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie przyznania premii za I kwartał 2020 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 17/R/2020

- z dnia 4 czerwca 2020 roku

- w sprawie przyjęcia sprawozdania RN SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi z działalności w 2019 rokuUchwała nr 18/R/2020

- z dnia 18 czerwca 2020 roku

- w sprawie uchwalenia korekty planu finansowo - gospodarczego kosztów SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2020 r.Uchwała nr 19/R/2020

- z dnia 18 czerwca 2020 roku

- w sprawie uchwalenia korekty planu remontów SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi na 2020 r.Uchwała nr 20/R/2020

- z dnia 18 czerwca 2020 roku

- w sprawie ustalenia stawki opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków od dnia 01.07.2020 w SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 21/R/2020 

- z dnia 16 lipca 2020 roku

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2020 roku Prezesowi Zarządu  SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Piotrowi Lebiedzińskiemu

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 22/R/2020

- z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie przyznania premii za II kwartał 2020 roku Głównemu Księgowemu - Członkowi Zarządu ds. Ekonomicznych SM "Radogoszcz - Zachód" w Łodzi - Przemysławowi Pilarczykowi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 23/R/2020

- z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr 107/47, 53/30, 53/44, 10/1 położonych w Łodzi przy ul. 11-go Listopada bez numeru na rzecz PGE Dystrybucja S.A.Uchwała nr 24/R/2020

- z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 155/60 położonej w Łodzi przy ul. Jagiellońskiej bez numeru na rzecz PGE Dystrybucja S.A.Uchwała nr 25/R/2020

- z dnia 24 września 2020 roku

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu remontów w pierwszym półroczu 2020 rokuUchwała nr 26/R/2020

- z dnia 24 września 2020 roku

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu termomodernizacji w pierwszym półroczu 2020 rokuUchwała nr 27/R/2020

- z dnia 24 września 2020 roku

- w sprawie przekazania na fundusz remontowy środków z umorzenia przez WFOSiGW kwoty pożyczki z Umowy nr 279/O/P/208.Uchwała nr 28/R/2020

- z dnia 24 września 2020 roku

- w sprawie ustalenia stawki opłat eksploatacji podstawowej za użytkowanie garaży od dnia 01.01.2021r. w zespole garażowym przy ul. 11-go Listopada 42.Uchwała nr 29/R/2020

- z dnia 24 września 2020 roku

- w sprawie ustalenia opłaty kancelaryjnej za dokonanie określonej czynności w SM "Radogoszcz- Zachód"Uchwała nr 30/R/2020

- z dnia 24 września 2020 roku

- w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej w SM "Radogoszcz - Zachód" stanowiącym Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM "Radogoszcz- Zachód" w ŁodziUchwała nr 31/R/2020

- z dnia 24 września 2020 roku

- w sprawie przyjęcia analizy planu finansowo - gospodarczego Spółdzielni za 6 miesięcy 2020 rokuUchwała nr 32/R/2020

- z dnia 24 września 2020 roku

- w sprawie odstąpienia od finansowania prowizji z dniem 01.01.2021r.Uchwała nr 33/R/2020 

- z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód"

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 34/R/2020

- z dnia 5 listopada 2020 roku

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 35/R/2020

- z dnia 5 listopada 2020 roku

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 36/R/2020 

- z dnia 5 listopada 2020 roku

w sprawie zmniejszenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód"

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 37/R/2020

- z dnia 15 grudnia 2020 roku

- w sprawie przyjęcia analizy planu finansowego - gospodarczego Spółdzielni za 9 miesięcy 2020 rokuUchwała nr 38/R/2020

- z dnia 15 grudnia 2020 roku

- w sprawie korekty planu remontów w SM "Radogoszcz - Zachód" na 2020 rokUchwała nr 39/R/2020

- z dnia 15 grudnia 2020 roku

- w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m3 wody dla nieruchomości SM "Radogoszcz- zachód" na rok 2021Uchwała nr 40/R/2020

- z dnia 15 grudnia 2020 roku

- w sprawie ustalenia wysokości podatku dla nieruchomości i opłat z tytułu wieczystego użytkowania w zasobach SM "Radogoszcz- zachód" od dnia 01.01.2021Uchwała nr 41/R/2020

- z dnia 22 grudnia 2020 roku

- w sprawie uchylenia uchwały nr 35/R/2020 Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 42/R/2020

- z dnia 22 grudnia 2020 roku

- w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz- Zachód" w Łodzi. 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód