Sprawozdania Zarządu


Sprawozdanie Zarządu
jest to dokument zawierający
wnioski końcowe i konkluzje wynikające z podsumowania pracy
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
 "Radogoszcz - Zachód".
Zapraszamy do zapoznania się poniższymi dokumentami:
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód