Uchwały Rady Nadzorczej z 2014 rokuUchwała nr 57/R/2014    

- z dnia 18 grudnia 2014r.

- w sprawie ustalenia wynagradzania członków Zarządu SM Radogoszcz Zachód w Łodzi.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 56/R/2014    

- z dnia 18 grudnia 2014r.

- w sprawie ustalenia osobowego funduszu płac na 2015r.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków) Uchwała nr 55/R/2014     

- z dnia 18 grudnia 2014r.

- w sprawie zatwierdzenia struktury zatrudnienia SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi od 01.01.2015r.

- Załącznik do Uchwały nr 55/R/2014Uchwała nr 54/R/2014  

- z dnia 18 grudnia 2014r.

- w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m3 wody

  dla  nieruchomości bl. 134, ul. Anyżowa 4/6 na rok 2015.

- Załącznik do Uchwały nr 54/R/2014Uchwała nr 53/R/2014      

- z dnia 18 grudnia 2014r.

- w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu 1m3 wody 

  na rok 2015

- Załącznik do Uchwały 53/R/2014Uchwała nr 52/R/2014     

- z dnia 4 grudnia 2014r.

- w sprawie wyboru biegłego rewidenta Uchwała nr 51/R/2014    

- z dnia 27 listopada 2014r.

- w sprawie zatwierdzenia planu remontów SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi na 2015 rok.

   (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków) Uchwała nr 50/R/2014   

- z dnia 27 listopada 2014r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu

  remontów za III kwartały 2014r. Uchwała nr 49/R/2014 

- z dnia 16 października 2014r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo -

  gospodarczego Spółdzielni za 9 miesięcy 2014r. Uchwała nr 48/R/2014 

- z dnia 13 listopada 2014r.

- w sprawie: przyznania premii za III kwartał 2014r. Prezesowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

 (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków) Uchwała nr 47/R/2014 

- z dnia 13 listopada 2014r.

- w sprawie: przyznania miesięcznego limitu kilometrów dla

  samochodu prywatnego używanego do celów służbowych.

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków) Uchwała nr 46/R/2014 

- z dnia 13 listopada 2014r.

- w sprawie: rozpatrzenia wniesionej skargi

 (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków) Uchwała nr 45/R/2014

- z dnia 13 listopada 2014r.

- w sprawie upoważnienia Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

  w Łodzi do przeprowadzenia modernizacji dodatkowo jednego

  dźwigu w nieruchomości bl. 111-112 w bieżącym roku.Uchwała  nr 44/R/2014

- z dnia 16 października 2014r.

- w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej na

  działce nr 53/42 i działce nr 60/71Uchwała nr 43/R/2014

- z dnia 16 października 2014r.

- w sprawie wyboru wykonawcy na wykonanie prac izolacyjnych 

  instalacji solarnej

 (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 42/R/2014

- z dnia 16 października 2014r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania wykonania planu remontów

  w I półroczu 2014 rokuUchwała nr 41/R/2014

- z dnia 16 października 2014r.

- w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo-

  gospodarczego Spółdzielni za 6 m-cy 2014r.Uchwała nr 40/R/2014

- z dnia 7 października 2014r.

- w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej SM

  "Radogoszcz-Zachód" w ŁodziUchwała nr 39/R/2014

- z dnia 7 października 2014r.

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu -

  Kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

   (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 38/R/2014

- z dnia 7 października 2014r.

- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej SM

  "Radogoszcz-Zachód" w ŁodziUchwała nr 37/R/2014

- z dnia 25 września 2014 r.

- w sprawie wyboru i zatrudnienia Członka Zarządu kierownika

  ds. techniczno-esploatacyjnych SM "Radogoszcz-Zachód" w

  ŁodziUchwała nr 36/R/2014

- z dnia 2 września 2014 r. 

- uzupełniająca do Uchwały nr 35/R/2014 z dnia 28.08.2014r.

- w sprawie: przeprowadzenia procedur wyboru Członka Zarządu

  SM „Radogoszcz-Zachód”w Łodzi.Uchwała nr 35/R/2014

- z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

- w sprawie: przeprowadzenia procedur wyboru Członka Zarządu

  SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.Uchwała nr 34/R/2014

- z dnia 28 sierpnia 2014 r.

- w sprawie: upoważnienia członka Rady Nadzorczej SM
  „Radogoszcz-Zachód”Uchwała nr 33/R/2014

- z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

- w sprawie: w sprawie: strony internetowej SM „Radogoszcz-

  Zachód” w Łodzi.Uchwała nr 32/R/2014

- z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

- w sprawie: opinii Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w

  Łodzi, dotyczącej zbycia nieruchomości.Uchwała nr 31/R/2014

- z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

- w sprawie: zlecenia komisji Członkowskiej Rady Nadzorczej SM

  „Radogoszcz-Zachód” określenia problemów i zagadnień

  wynikających z Walnego Zgromadzenia SM „Radogoszcz-

  Zachód” w Łodzi w 2014r.Uchwała nr 30/R/2014

- z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

- w sprawie: inwentaryzacji zakresu robót obejmujących naprawę

  w 2014r. izolacji solarnej w zasobach SMRZ w ŁodziUchwała nr 29/R/2014

- z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

- w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM

  „Radogoszcz-Zachód” przeprowadzenie kontroli.Uchwała nr 28/R/2014

- z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

- w sprawie: korekty planu remontów SM „Radogoszcz-Zachód”

  na 2014 rok.Uchwała nr 27/R/2014

- z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

- w sprawie: upoważnienia członków Rady Nadzorczej SMRZ do

  korzystania z pomocy prawnejUchwała nr 26/R/2014

- z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

- w sprawie: upoważnienia członków Rady Nadzorczej do

  występowania do Zarządu SMRZ o udostępnienie dokumentacji

  spółdzielni.Uchwała nr 25/R/2014

- z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

- w sprawie: uzupełnienia uchwały nr 22/R/2014 z dnia

  24.07.2014r. dotyczącej zorganizowania obsługi prawnej Rady

  Nadzorczej.Uchwała nr 24/R/2014

- z dnia 24 lipca 2014 r. 

- w sprawie: zobowiązania Zarządu SM „Radogoszcz-Zachód” do uzupełnienia strony internetowej spóldzielni o istotne dokumenty prawne i informacje wskazane w art. 81 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowychUchwała nr 23/R/2014

- z dnia 24 lipca 2014 r. 

- w sprawie: przeprowadzenia w SM „Radogoszcz-Zachód” audytuUchwała nr 22/R/2014

- z dnia 24 lipca 2014 r. 

- w sprawie: zorganizowania obsługi prawnej Rady Nadzorczej.Uchwała nr 21/R/2014

- z dnia 3 lipca 2014 r. 

- w sprawie:  ustalenia kryteriów wyboru Członka Zarządu SM

  „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi – Kierownika ds. Techniczno-

  Eksploatacyjnych.

Uchwały Rady Nadzorczej z 2014 r.

- poprzednia kadencjaUchwała nr 20/R/2014 

- z dnia 15 maja 2014 r. 

- w sprawie: przyznania premii za II kwartał 2014r. Członkowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

 (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 19/R/2014 

- z dnia 15 maja 2014 r. 

- w sprawie: przyznania premii za II kwartał 2014r. Prezesowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

  (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków) Uchwała nr 18/R/2014

- z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

- w sprawie: zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego

  kosztów SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi na 2014r.Uchwała nr 17/R/2014 

- z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

- w sprawie: przyznania premii za I kwartał 2014r. Członkowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

 (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 16/R/2014 

- z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

- w sprawie: przyznania premii za I kwartał 2014r. Prezesowi

  Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód"

 (Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 15/R/2014  

- z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

- w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pana Pawła Zbyrowskiego

  w sprawie inwestycji drogowej w rejonie bl. 45-46Uchwała nr 14/R/2014  

- z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

- w sprawie: przyjęcia analizy wykonania planu finansowo-

  gospodarczego Spółdzielni za 12 m-cy 2013r.Uchwała nr 13/R/2014

- z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

- w sprawie: przyjęcia Opinii i Raportu z badania sprawozdania

  finansowego SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi za 2013r.
 Uchwała nr 12/R/2014 

 z dnia 27 marca 2014r.

- w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu

  remontów w 2013 roku Uchwała nr 11/R/2014

 z dnia 27 marca 2014r.

- w sprawie: ustalenia osobowego funduszu płac na 2014 rokUchwała nr 10/R/2014 

 z dnia 27 marca 2014r.

- w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 9/R/2014 

 z dnia 27 marca 2014r.

- w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu SM

  "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

(Uchwała jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni dla zainteresowanych Członków)Uchwała nr 8/R/2014  

 z dnia 27 marca 2014r.

- w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu

  SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi Uchwała nr 7/R/2014 

- z dnia 20 lutego 2014r.

- w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

  SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi przeprowadzenia kontroli Uchwała nr 6/R/2014 

- z dnia 20 lutego 2014r.

- w sprawie: odstąpienia od realizacji inwestycji nadbudowy

  hydroforni przy bl. 49, ul. 11-go Listopada 25 w Łodzi Uchwała nr 5/R/2014  

- z dnia 20 lutego 2014r.

- w sprawie: rozliczenia wyników za wywóz nieczystości na

  dzień 30.06.2013r.Uchwała nr 4/R/2014   

- z dnia 20 lutego 2014r.

- w sprawie: przyjęcia rozliczenia wykonania w 2013r. kosztów

  i przychodów, wynikających z wdrożenia od dnia 1.07.2013r.

  ustawy z dnia 1.07.2011r. "o zmianie ustawy o utrzymaniu

  czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw."Uchwała nr 2/R/2014 

- z dnia 6 lutego 2014r.

- w sprawie: nabycia na własność działki nr 74/20 - części

  ul. PasiecznejUchwała nr 1/R/2014

- z dnia 6 lutego 2014 r. 

- w sprawie: wniosków z przeprowadzonej lustracji działalności

  SMRZ za okres 1.01.2010 - 31.12.2012 oraz działalności

  organów samorządowych do 30.06.2014 r. 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód