Uchwały Walnego Zgromadzenia z 2014 roku   Poniżej zamieszczone są uchwały Walnego Zgromadzenia SM „Raogoszcz-Zachód” w Łodzi
   odbytego w częściach w dniach: 22.05.-6.06.2014 r


Uchwała nr 20/WZ/2014

- w sprawie:  audytu instalacji solarnej    Uchwała nr 19/WZ/2014 

- w sprawie: realizacji Uchwały Nr 8/WZ/2013       Uchwała nr 18/WZ/2014

- w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód”

  w Łodzi do modernizacji parkingu przy budynku Spółdzielni.Uchwała nr 17/WZ/2014  

- w sprawie: w sprawie: opracowania planu zagospodarowania

  przestrzennego terenów zielonych, położonych na wschód od

  budynków 47,48,49. Uchwała nr 16/WZ/2014

- w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód”

  w Łodzi do podjęcia procesu ocieplania stropów piwnic w budynkach

  spółdzielczych.                Uchwała nr 15/WZ/2014

- w sprawie:poważnienia Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód”

  w Łodzi do podjęcia procesu ocieplania stropów piwnic w budynkach

  spółdzielczych. 

- Załączniki do Uchwały nr 15/WZ/2014 (mapka6)            Uchwała nr 14/WZ/2014

- w sprawie: zbycia dodatkowych pomieszczeń użytkowych,

  przyłączonych do lokali mieszkalnych w blokach nr: 47,48,49 przy ul.

  11-go Listopada.  

- Załącznik nr 1a do Uchwały nr 14/WZ/2014  

Załącznik nr 1b do Uchwały nr 14/WZ/2014

Załącznik nr 1c do Uchwały nr 14/WZ/2014Uchwała nr 13/WZ/2014

- w sprawie: w sprawie: przyjęcia Opinii i Raportu z badania

  sprawozdania finansowego SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi za 2013r.

- Załącznik do Uchwały nr 13/WZ/2014 (mapka1)

- Załącznik do Uchwały nr 13/WZ/2014 (mapka7)Uchwała nr 12/WZ/2014

- w sprawie:  zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu ulicy

  Niezapominajki w Łodzi
- Załączniki do Uchwały nr 12/WZ/2014 (mapka3)
-
Załączniki do Uchwały nr 12/WZ/2014 (mapka5)Uchwała nr 11/WZ/2014

- w sprawie: odpłatnego zbycia prawa wieczystego

  użytkowania gruntu przy ulicy Niezapominajki 3 w Łodzi.
- Załącznik do Uchwały nr 11/WZ/2014Uchwała nr 10/WZ/2014

- w sprawie: odpłatnego zbycia prawa wieczystego

  użytkowania gruntu przy ulicy Niezapominajki 5 w Łodzi.
- Załącznik do Uchwały nr 10/WZ/2014 (mapka4) Uchwała nr 9/WZ/2014

- w sprawie: odpłatnego zbycia prawa wieczystego

  użytkowania gruntu przy ulicy Zgierskiej 240 w Łodzi.
- Załącznik do Uchwały nr 9/WZ/2014 (mapka2) Uchwała nr 8/WZ/2014

- w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz-

  Zachód" w Łodzi.Uchwała nr 7/WZ/2014

- w sprawie: uchwalenia zmian Statutu SM „Radogoszcz-Zachód”

  w Łodzi.Uchwała nr 6/WZ/2014

- w sprawie: rozpatrzenia wniosków z przeprowadzonej w okresie od

  7.10.2013r. do 29.11.2013r. lustracji z działalności SM „Radogoszcz-

  Zachód” w Łodzi za okres: od 1.01.2010 do 31.12.2012r., oraz

  organów samorządowych do 30.06.2013r. Uchwała nr 5/WZ/2014 

 sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2013r.Uchwała nr 4/WZ/2014  

- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM

  „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi Panu Ireneuszowi Różyckiemu za okres:

  1.01.2013r. – 31.12.2013r.Uchwała nr 3/WZ/2014 

- w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM

  „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi Panu Piotrowi Lebiedzińskiemu za okres:

  1.01.2013r.- 31.12.2013r.Uchwała nr 2/WZ/2014  

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM

  „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi za okres: 1.01.2013r.-31.12.2013r.Uchwała nr 1/WZ/2014

- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM

  „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi za 2013r.


Inne dokumenty Walnego ZgromadzeniaUkonstytuowana nowo wybrana Rada Nadzorcza

26 czerwca 2014Protokół z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, odbytego w dniu 17 czerwca 2014r.Lista kandydatów do Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi

15 maja 2014Uzupełniony porządek Obrad Walnego Zgromadzenia SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi zwołanego w częściach w dniach 22.05 – 6.06.2014r.

08 maja 2014


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód