Statut spółdzielni


Spółdzielnia działa w oparciu o Ustawę Prawo spółdzielcze i Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, a jej codzienne funkcjonowanie określają przepisy zawarte w Statucie.
To najważniejszy dokument, a wpływ na jego powstanie mają wszyscy członkowie Spółdzielni. Ustala on zasady działania każdej spółdzielni oraz jej przepisy wewnętrzne.


statut
ostatnia aktualizacja: listopad 2014Dokumenty wprowadzające zmiany w statucie

  • Uchwała nr 7/2011 Walnego Zgromadzenia w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód”

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód