Regulaminy SM "Radogoszcz-Zachód"
Regulamin organizowania przetargów na najem lokali użytkowych oraz na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w SMRegulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali SMAneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali SM - grudzień 2016 rokRegulamin porządku domowego i współżycia mieszkańcówRegulamin Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód” w ŁodziRegulamin kolejności zaliczania wpłat członków na pokrycie opłat za używanie lokali wg rodzajów działalności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz -Zachód” w ŁodziRegulamin rozliczania kosztów energii cieplnejRegulamin pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w ŁodziRegulamin pracy Komisji Członkowskiej Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w ŁodziRegulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w ŁodziRegulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód” w ŁodziRegulamin pracy Zarządu SM „Radogoszcz-Zachód” w ŁodziUchwała Nr 14/R/2013 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód”

- z dn. 28.05.2013r.

- w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku różnicy

  między kosztami a przychodami, dotyczącymi zużycia zimnej 

  wody i odprowadzania ścieków w nieruchomościach SM 

   „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.


  Powyższa Uchwała nr14/R/2013 jest również

  zamieszczona w zakładce: UCHWAŁY. 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód