Inwestycje


Informacja w zakresie dofinansowania zadania
"Zakup i montaż pojemników oraz wiat śmietnikowych
w celu usprawnienia systemu segregacji odpadów
na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód"
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


NAZWA ZADANIA :

"Zakup i montaż pojemników oraz wiat śmietnikowych
w celu usprawnienia systemu segregacji odpadów
na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód"


WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN:
610.099,00 zł. brutto


WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN :
 563.099,00 zł. brutto
(pożyczka z możliwością umorzenia)
OPIS ZAKRESU PROJEKTU :

Projekt obejmuje zakup półpodziemnych pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów, w celu stworzenia 16 gniazd śmietnikowych z czterema pojemnikami
do segregacji odpadów, w tym :

- pojemnik na bio
- pojemnik  na surowce (plastik, szkło i metal)
- pojemnik na papier
- pojemnik na odpady zmieszane
Ponadto, projekt obejmuje również zakup metalowych wiat w liczbie 9 szt. przeznaczonych na śmieci wielkogabarytowe.

LINK DO STRONY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI :

www.zainwestujwekologie.pl

 
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód