InwestycjeInformacja w zakresie dofinansowania termomodernizacji bloków nr

 26, 51, 112, 116, 122

przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


NAZWA ZADANIA :

"Termomodernizacja bloków mieszkalnych wielorodzinnych nr

26, 51, 112, 116, 122,

będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi"


WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN: brutto
1 408 854,25 zł


WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA Z ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN : brutto

1 400 961 zł
(pożyczka z możliwością częściowego umorzenia)OPIS ZAKRESU PROJEKTU :

Projekt obejmuje termomodernizację pięciu bloków:

1. Blok nr 26 przy ul. 11-go Listopada 19
2. Blok nr 51 przy ul. 11-go Listopada 67
3. Blok nr 112 przy ul. Pasiecznej 8/12
4. Blok nr 116 przy ul. Motylowej 7
5. Blok nr 122 przy ul. Pasiecznej 14

na którą składają się:

- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej

- wymiana zaworów pod - pionowych

- docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy

- wymiana okien piwnicznych

- modernizacja automatyki solarnej


LINK DO STRONY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI :

www.zainwestujwekologie.pl

 
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód