InwestycjeInformacja w zakresie dofinansowania termomodernizacji bloku nr 105,

przy ul.  Biedronkowej 11 w Łodzi przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


NAZWA ZADANIA :

"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

– bloku nr 105, położonego przy ul. Biedronkowej 11 w Łodzi, będącego w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi"

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN: brutto
160 725,98 zł


WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA Z ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN : brutto

148 909 zł
(pożyczka z możliwością umorzenia)OPIS ZAKRESU PROJEKTU :

Projekt obejmuje termomodernizację bloku nr 105

przy ul. Biedronkowej 11, na którą składają się:

- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej

- wymiana zaworów pod - pionowych

- docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy

- wymiana okien piwnicznych

- modernizacja automatyki solarnej


LINK DO STRONY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI :

www.zainwestujwekologie.pl

 
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód