INWESTYCJEInformacja w zakresie dofinansowania termomodernizacji bloków nr


32, 114, 115, 125


przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ŁodziNAZWA ZADANIA :

"Termomodernizacja bloków mieszkalnych wielorodzinnych nr

32, 114, 115, 125  będących w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi"

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN:
968.915,49 zł brutto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ŁODZI W PLN : brutto

59 563,60 zł
(kwota umorzenia pożyczki nr
279/OA/P/2018)

895.845,00 zł
(kwota pożyczki)


 

OPIS ZAKRESU PROJEKTU :


Projekt obejmuje termomodernizację pięciu bloków:


Blok nr 32 przy ul. 11-go Listopada 27

Blok nr 114 przy ul. Motylowej 3

Blok nr 115 przy ul. Motylowej 5

Blok nr 125 przy ul. Zgierskiej 246


na którą składają się:

- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej

- wymiana zaworów podpionowych

- docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy

- wymiana okien piwnicznych

- modernizacja automatyki solarnej

 


LINK DO STRONY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI :

www.zainwestujwekologie.pl


Informacja w zakresie dofinansowania termomodernizacji bloków nr

 26, 51, 112, 116, 122

przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


NAZWA ZADANIA :

"Termomodernizacja bloków mieszkalnych wielorodzinnych nr

26, 51, 112, 116, 122,

będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi"


WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN: brutto
1 408 854,25 zł


WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA Z ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN : brutto

1 400 961 zł
(pożyczka z możliwością częściowego umorzenia)OPIS ZAKRESU PROJEKTU :

Projekt obejmuje termomodernizację pięciu bloków:

Blok nr 26 przy ul. 11-go Listopada 19
Blok nr 51 przy ul. 11-go Listopada 67
Blok nr 112 przy ul. Pasiecznej 8/12
Blok nr 116 przy ul. Motylowej 7
Blok nr 122 przy ul. Pasiecznej 14

na którą składają się:

- wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej

- wymiana zaworów pod - pionowych

- docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy

- wymiana okien piwnicznych

- modernizacja automatyki solarnej


LINK DO STRONY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI :

www.zainwestujwekologie.pl

 
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód