Skład Rady Nadzorczej


Skład Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód"

Małgorzata Jonkisz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Andrzej Węgliński - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bogumiła Kolago - Sekretarz Rady Nadzorczej

Katarzyna Czyżycka - Członek Rady Nadzorczej
Gabriela Henrykowska - Członek Rady Nadzorczej
Jan Konopiński - Członek Rady Nadzorczej
Rafał Przybysz - Członek Rady Nadzorczej
Janina Rębacz - Członek Rady Nadzorczej
Michał Stolarski - Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Zaborowski - Członek Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:

Janina Rębacz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Węgliński - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Gabriela Henrykowska - Członek
Sebastian Zaborowski - Członek

Komisja GZM:

Jan Konopiński - Przewodniczący Komisji GZM
Katarzyna Czyżycka - Zastępca Przewodniczącego Komisji GZM
Bogumiła Kolago - Członek
Rafał Przybysz - Członek

Komisja Członkowska:

Bogumiła Kolago - Przewodniczący Komisji Członkowskiej
Małgorzata Jonkisz - Zastępca Przewodniczącego 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód