Skład Rady NadzorczejSKŁAD RADY NADZORCZEJ SM RADOGOSZCZ - ZACHÓD


skład RN z podziałem na komisje obowiązujący od 06.07.2017 r.
Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z podsumowaniem i postanowieniami
Walnego Zgromadzenia 2017 roku,
oraz z listą osób i wynikami wyborów
do Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód"Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich do zapoznania się z listą osób
kandydujących do Rady nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód"
Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z komunikatem dotyczącym wyroku sądowego w sprawie
z powództwa Marcina Arcaba przeciwko
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód"


Informujemy, że Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód
na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 roku
odwołała z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pana Andrzeja StopczykaInformujemy, że Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód
na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 roku
dokonała wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Pana Bogdana BienieckiegoInformujemy, że Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód
na posiedzeniu w dniu 27 września 2016 roku
w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania
wybrała na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej
Panią Beatę KmieciakInformujemy, że Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód
na posiedzeniu w dniu 1 września 2016 roku
w wyniku przeprowadzonego głosowania
odwołała z funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej
Pana Bartłomieja Gajdę7 lipca 2015 roku nastąpiła zmiana na stanowisku

Przewodniczącego Rady Nadzorczej

SM Radogoszcz - Zachód w ŁodziInformacja o zmianach personalnych

w składach komisji w dniu 21.07.2015 r.


skład RN z podziałem na komisje obowiązujący od 21.07.2015 r.
 
 skład RN z podziałem na komisje od 24.06.2014 r.- 30.06.2015 r.


Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi została wybrana na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniach: 22 maja 2014r.  – 6 czerwca 2014r. Została uzupełniona o 2 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniach: 9, 11, 16 i 18 czerwca 2015 r. Kadencja trwa 3 lata (zgodnie z §126 pkt. 1 Statutu Spółdzielni)

 1. Zaborowski Sebastian – Przewodniczący Komisji ds. Członkowskich
 2. Stopczyk Andrzej – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Gajda Bartłomiej – Sekretarz Rady / Zastępca Przewodniczącego Komisji GZM
 4. Arcab Marcin – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 5. Kmieciak Beata – Członek Komisji ds. Członkowskich
 6. Jurek Grzegorz – Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Marciniak Radosław- Zastępca Przewodniczącego Rady / Członek Komisji GZM
 8. Ambruszkiewicz Barbara - Członek Komisji Rewizyjnej
 9. Bieniecki Bogdan – Przewodniczący Komisji GZM
 10. Jakowenko Robert – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 11. Stolarski Michał - Zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Członkowskich

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód