Przetargi i konkursySpółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 


ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na :

 

Wykonanie remontu loggii balkonowych

w zasobach

SM "Radogoszcz- Zachód"


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Warunków Technicznych

oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni - pokój nr 3,

bądź na stronie internetowej www.smrz.pl


Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65


Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


UWAGA! PRACE BUDOWLANE DOTYCZĄCE REMONTU LOGGII BALKONOWYCH

POWINNY BYĆ WYKONYWANE

W OPARCIU O PRODUKTY FIRMY MAPEI
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 


ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na :

 

Wykonanie remontu loggii balkonowych

oraz docieplenia elewacji bloku nr 61

(południowa ściana z balkonami)

przy ul. 11-go Listopada 79 w Łodzi

w zasobach

SM "Radogoszcz- Zachód"


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r. o godz. 13.00

 

Specyfikacja Techniczna Warunków Zamówienia

oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni - pokój nr 3,

bądź na stronie internetowej www.smrz.pl


Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65


Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 


ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na :

 

Wykonanie naprawy docieplenia

elewacji bloku nr 124

(fragment zachodniej ściany z balkonami)

przy ul. Zgierskiej 240 w Łodzi

w zasobach

SM "Radogoszcz- Zachód"


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 16.04.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r. o godz. 13.30

 

Specyfikacja Techniczna Warunków Zamówienia

oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni - pokój nr 3,

bądź na stronie internetowej www.smrz.pl


Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65


Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód