PRZETARGI
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód”  w  Łodzi

przy ul. 11-go Listopada 38

tel.  42 659-11-13, 42 659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza na internetowej stronie Spółdzielni smrz.pl

zaproszenie na składanie ofert cenowych

na wykonanie robót polegających na:

 

„Przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego

instalacji elektrycznej (pomiary 5-letnie)

w budynkach mieszkalnych – lokale mieszkalne

i użytkowe, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

„Radogoszcz – Zachód” w Łodzi”


 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 21-10-2021 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-10-2021 r. o godz. 12.15.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Renata Jagielska

tel. 42 659-15-65

 

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru Oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAPYTANIA O CENĘSpółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód”  w  Łodzi

przy ul. 11-go Listopada 38

tel.  42 659-11-13, 42 659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza na internetowej stronie Spółdzielni smrz.pl

zaproszenie na składanie ofert cenowych na wykonanie

robót budowlanych polegających na:

 

„Rocznej kontroli kominiarskiej w latach 2022-2025

zgodnie z Prawem Budowlanym 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

w lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych i Pawilonów

w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej

„Radogoszcz - Zachód” w Łodzi”.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 26-10-2021 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-10-2021 r. o godz. 11.30.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Renata Jagielska

tel. 42 659-15-65

 

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru Oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód”  w  Łodzi

przy ul. 11-go Listopada 38

tel.  42 659-11-13, 42 659-15-65,
ogłasza przetarg ofertowy na:

 

„Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu

działki nr 199 o pow. 468 m2

przy ul. Jeziornej 14 w Łodzi 

Księga wieczysta nr KW LD1M/00075183/6”


Cena wywoławcza 250 000,00 zł

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 28.09.2021 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2021 r. o godz. 12.30

 

Regulamin przetargu jest do pobrania na stronie www.smrz.pl

 

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie robót polegających na:

  

"Wykonanie remontu dachu w budynku SAM - SCAN
ul. 11-go Listopada 36 w Łodzi
należącego do zasobów
Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz- Zachód"


  

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 14.09.2021 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2021 r. o godz. 12.30


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.smrz.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Hieronim Wasiak

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód”  w  Łodzi

przy ul. 11-go Listopada 38

tel.  42 659-11-13, 42 659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:

 

„Budowa zespołu garażowego

przy ul. Żywokostowej dz. 155/60 w Łodzi”

 

PRZETARG ANULOWANY

PROSIMY O NIESKŁADANIE OFERT

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód