Przetargi i konkursy
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na:

 

„Wykonanie remontu loggii

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

Radogoszcz - Zachód”

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 20.03.2018 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2018 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania

w Siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smrz.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na:

 

„Przebudowa układu drogowego

przy ul. 11-go Listopada 17-23 w Łodzi”

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 30.01.2018 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2018 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania

w Siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smrz.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Po pełną dokumentacje przetargową zapraszamy

do siedziby Spółdzielni "Radogoszcz - Zachód"
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na:

 

„Wymianie pionów

wodno-kanalizacyjnych

w budynku wielorodzinnym niskim

przy ul. Biedronkowej 11 w Łodzi ”

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni.

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Paszkowski

tel./0-42/ 659-11-13, 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Po pełną dokumentację przetargową zapraszamy

do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód"       


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód