Przetargi i konkursy

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót

polegających na:

 

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych

w budynkach wielorodzinnych:


·         Bl. 57 - ul. 11 Listopada 9

·         Bl. 58 - ul. 11 Listopada 11

·         Bl. 61 - ul. 11 Listopada 79

·         Bl. 101 - ul. Biedronkowa 20

·         Bl. 124 - ul. Zgierska 240

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 08.06.2021 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2021 r. o godz. 12.30


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni lub na stronie www.smrz.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Paszkowski

tel./0-42/ 659-11-13, 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru

oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA CENOWEGO

ZAŁĄCZNIK 3 - DRAFT UMOWY


SPECYFIKACJA TECHNICZNASpółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót

polegających na:

 

Wymiana okien piwnicznych w budynkach:


·         Bl. 57 ul. 11 Listopada 9

·         Bl. 58 ul. 11 Listopada 11

·         Bl. 61 ul. 11 Listopada 79

·         Bl. 101 ul. Biedronkowa 20

·         Bl. 124 ul. Zgierska 240 w Łodzi

  

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 01.06.2021 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2021 r. o godz. 13.00


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.smrz.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót

polegających na:

 

Ocieplenie stropów piwnic w budynkach

mieszkalnych, wielorodzinnych - metodą natrysku

zaprawy termoizolacyjnej - granulat wełny

mineralnej skalnej (nie szklanej)

z lepiszczem cementowym np. "cafco therm"

z warstwą izolacji 6 cm.

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 01.06.2021 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2021 r. o godz. 12.45


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót

polegających na:

 

Wymiana zaworów podpionowych

do automatycznej regulacji C.O. w budynkach:

 

·         Bl. 57 ul. 11 Listopada 9

·         Bl. 58 ul. 11 Listopada 11

·         Bl. 61 ul. 11 Listopada 79

·         Bl. 101 ul. Biedronkowa 20

·         Bl. 124 ul. Zgierska 240 w Łodzi

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 01.06.2021 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2021 r. o godz. 13.15


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.smrz.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.   


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód