Przetargi i konkursySpółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na realizacji :

 

 

Wykonanie remontu loggii w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód"

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 08.08.2017 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2017 r. o godz. 12.30

Wadium : 10.000 zł.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz rys. techniczne

są do pobrania w Siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej Spółdzielni

www.smrz.pl


Dodatkowych informacji udziela:

Hieronim Wasiak

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     


Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na realizacji :

 

 

Przebudowa układu drogowego przy ulicy Ziołowej 3/5/7

znajdującej się w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód"

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 08.08.2017 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2017 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz projekt

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej Spółdzielni

www.smrz.pl


Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Wąs - Nowakowska Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na realizacji :

 

 

Projektu osiedlowego ogrodu sensorycznego w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód” w Łodzi"

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 16.05.2017 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2017 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz projekt

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej Spółdzielni

www.smrz.pl


Dodatkowych informacji udziela:

Sylwia Hurna

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     


SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAPYTANIA O CENĘ

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na realizacji :

 

 

Projektu osiedlowego ogrodu sensorycznego w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz - Zachód” w Łodzi"

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 11.04.2017 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2017r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz projekt

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej Spółdzielni

www.smrz.pl


Dodatkowych informacji udziela:

Sylwia Hurna

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     


SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAPYTANIA O CENĘ
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę

na wykonanie robót polegających na:

 

 

Wymiana uszkodzonych kolektorów  w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz Zachód”

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 09.03.2017 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2017r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Specyfikacja Techniczna Zamówienia

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej Spółdzielni

www.smrz.pl


Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Paszkowski – Specjalista ds. Technicznych

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAPYTANIA O CENĘ

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 


ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na :


"Przeprowadzenie kontroli

stanu technicznego

instalacji elektrycznej i odgromowej

- przegląd 5-letni budynków mieszkalnych

w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód"


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38


w terminie do dnia 07.02.2017 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2017 o godz. 12.30


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni 

lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smrz.pl


Dodatkowych informacji udziela :

Renata Jagielska

tel. /42/659-15-65


Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 


ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na :


"Przebudowie układu drogowego

przy ulicy Ziołowej 3/5/7

znajdującej się w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz - Zachód"


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38


w terminie do dnia 22.12.2016 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2016 o godz. 12.30


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni 

lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smrz.pl


Dodatkowych informacji udziela :

Agnieszka Wąs - Nowakowska - Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

tel. /42/659-15-65

UWAGA!
KONIECZNOŚĆ WYKONANIA KONSTRUKCJI ODCIĄŻAJĄCEJ CIEPŁOCIĄG !
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód