Przetargi i konkursySpółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 


ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na :

 

Ocieplenie stropów piwnic w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych,

metodą natrysku zaprawy termoizolacyjnej

- granulat wełny mineralnej skalnej

(nie szklanej)

z lepiszczem cementowym np.

"CAFCO THERM" - warstwa izolacji 6 cm.


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni - pokój nr 3.


Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65


Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym”


ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na :

 

Wymiana okien piwnicznych

w budynkach:


Blok nr 26 - ul. 11-go Listopada 19
Blok nr 38A - ul. 11-go Listopada 39
Blok nr 51- ul. 11-go Listopada 67
Blok nr112 - ul. Pasieczna 8/12
Blok nr 113 - ul. Motylowa 4
Blok nr116 - ul. Motylowa 7
Blok nr 122 - ul. Pasieczna 14


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r. o godz. 13.00

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni - pokój nr 3.


Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65


Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 


ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na :


 

Wymiana zaworów podpionowych

do automatycznej regulacji C.O.

w budynkach:


Blok nr 26 - ul. 11-go Listopada 19
Blok nr 38A - ul. 11-go Listopada 39
Blok nr 51- ul. 11-go Listopada 67
Blok nr112 - ul. Pasieczna 8/12
Blok nr 113 - ul. Motylowa 4
Blok nr116 - ul. Motylowa 7
Blok nr 122 - ul. Pasieczna 14


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r. o godz. 13.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni - pokój nr 3.


Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65


Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 


 ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na :


Wykonanie modernizacji automatyki

węzła instalacji solarnej w budynkach:


Blok nr 26 - ul. 11-go Listopada 19
Blok nr 38A - ul. 11-go Listopada 39
Blok nr 51- ul. 11-go Listopada 67
Blok nr112 - ul. Pasieczna 8/12
Blok nr 113 - ul. Motylowa 4
Blok nr116 - ul. Motylowa 7
Blok nr 122 - ul. Pasieczna 14


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r. o godz. 14.00

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni - pokój nr 3.


Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65


Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na :


 

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych

w budynkach wielorodzinnych:


Blok nr 26 - ul. 11-go Listopada 19
Blok nr 38A - ul. 11-go Listopada 39
Blok nr 51- ul. 11-go Listopada 67
Blok nr112 - ul. Pasieczna 8/12
Blok nr 113 - ul. Motylowa 4
Blok nr116 - ul. Motylowa 7
Blok nr 122 - ul. Pasieczna 14


Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2019 r. o godz. 14.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni - pokój nr 3.


Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65


Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód