PRZETARGI
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót

polegających na:

 

Wykonaniu remontu dachu pawilonu NETTO

przy ul.11 Listopada 5A w Łodzi,

należącego do zasobów

Spółdzielni Mieszkaniowej "Radogoszcz Zachód"


 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 05.04.2022 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2022 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni lub na stronie www.smrz.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Hieronim Wasiak

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód