Telefony alarmowe


Telefony alarmowe

112 - Europejski numer służb ratowniczych
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż Miejska

Telefony alarmowe służb komunalnych

991
- Pogotowie Energetyczne
992 - Pogotowie Gazowe
993 - Pogotowie Ciepłownicze
994 - Pogotowie Wodociągowo Kanalizacyjne

Telefony alarmowe Spółdzielni

DZIAŁ TECHNICZNY SM - ZGŁASZANIE AWARII (W GODZINACH PRACY SM)
(42) 659 11 13

 
TECHNICZNE POGOTOWIE CAŁODOBOWE - PRYM (POZA GODZINAMI PRACY SM)

(42) 640 41 05
(42) 640 41 06

tel. kom. 601 880 504

TECHNICZNE POGOTOWIE DŹWIGOWE - SCHINDLER POLSKA SP. Z O.O.
(22) 549 21 01
tel. kom. 800 707 401
 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód