Projekty do i w tracie realizacji
Projekt 1

"Zielona Ławeczka"

 Projekt Rewaloryzacji Terenów Zieleni

Osiedla "Radogoszcz - Zachód

obejmujący:

        - ujednolicenie zieleni Osiedla poprzez nasadzenia wysokie i niskie

        - wyeksponowanie wejść do budynków mieszkalnych zielenią ozdobną

        - zamaskowanie pergoli i śmietników zielenią ozdobną

        - rozwiązania zieleni na projektowanych skwerach.

        - boiska, skatepark, place zabaw, siłownie pod chmurką

        - małą architekturę (ławeczki, uliczne kosze na śmieci)

        - uporządkowanie tras chodników zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Projekt
2

"Podziemna segregacja - zieleni plantacja"

 Projekt Modernizacji punktów

przeznaczonych do gromadzenia odpadów

na terenie Osiedla "Radogoszcz - Zachód

obejmujący:

        - instalację systemu podziemnych pojemników

          przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych

        - modernizację poszczególnych pergoli śmietnikowych

        - wydzielenie miejsc na odpady wielkogabarytowe


Projekt
3

"Umowy Ramowe"


Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz- Zachód informuje,
że w ramach podpisanych umów ramowych z firmą:

ONNINEN - ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 11

(HURTOWNIA HYDRAULICZNO - ELEKTRYCZNA)

mieszkańcy Osiedla Radogoszcz- Zachód
mogą dokonywać zakupów materiałów hydrauliczno - elektrycznych
po konkurencyjnych cenach.
Bliższych informacji udzielają pracownicy
Działu Technicznego - pok. nr 8
lub pod tel. 42 659-11-13 wewn. 1
 

     


 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód