Komunikaty SM Radogoszcz-Zachód
UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


         PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM SPÓŁDZIELNI
         DOTYCZĄCYM  ROZLICZEŃ WODY

UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY


     

          Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do zapoznania się
          komunikatami SM "Radogoszcz - Zachód"

UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY

          Prosimy o zapoznanie się z komunikatem PGE.UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW 26-29 i 30-34

          Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem,
          dotyczącym zebrań odbytych w dniu 13 i 20 marca br.


UWAGA! WSZYSCY MIESZKAŃCY

          Wszystkich Mieszkańców, ubiegających się o dodatek mieszkaniowy,
          prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą
          kryterium dochodowego
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW 30 - 34

          Zapraszamy Mieszkańców bloków 30,31,32,33,34
          do zapoznania się z propozycją podziału nieruchomości
UWAGA! MIESZKAŃCY BLOKÓW 26 - 29

           Zapraszamy Mieszkańców bloków 26,27,28,29
           do zapoznania się z propozycją podziału nieruchomości.
Informacja dla mieszkańców bloków: 52,55,125

           Prosimy mieszkańców bloków: 52,55,125 o zapoznanie się i informacją dotyczącą
           ulgi w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania.
Informacja dla mieszkańców bloków : 130, 131, 132

           Prosimy mieszkańców bloków: 52,55,125 o zapoznanie się i informacją dotyczącą
           ulgi w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania.
Informacja dla wszystkich mieszkańców

           Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz Zachód prosi o zapoznanie się z
           komunikatem   PolicjiInformacja dla mieszkańców bloku 112

           Prosimy o zapoznanie się z informacją dla mieszkańców bloku nr 112, 
           dotyczącą parkowania samochodów.
Komunikaty SM Radogoszcz-Zachód


        
          Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz-Zachód” informuje, iż w związku z przejściem
          na emeryturę Członka Zarządu, Kierownika ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Pana 
          mgr inż. Ireneusza Różyckiego, rozwiązano umowę o pracę z dniem 30 czerwca 2014r.
1 lipca 2014


Informacja


           Połączenie ze sterownikami solarnymi dostępne jest pod adresem:
           solarium.mooo.com korzystając z przeglądarki: Google Chrome, Firefox
27 maja 2014


Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w 2013 r.


            Przedstawiamy Państwu zestawienie kosztów centralnego ogrzewania w 2013 roku.
            Zapraszamy do zapoznania się z tabelą   >> pobierz załącznik
15 maja 2014


Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w 2012 r.


            Przedstawiamy Państwu zestawienie kosztów centralnego ogrzewania w 2012 roku.
            Zapraszamy do zapoznania się z tabelą   >> pobierz załącznik
13 maja 2014


Likwidacja pralni w budynkach


             Spółdzielnia Mieszkaniowa "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi informuje, ze jest 
             możliwość likwidacji działających jeszcze pralni, po uprzednim zebraniu podpisów
             mieszkańców z danego bloku i dostarczenia ich do Spółdzielni.

             >> pobierz oryginalne pismo

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód