Przetargi i konkursy

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana  dalej  „Zamawiającym” 

 

 

„Przebudowa układu drogowego

przy ul. 11-go Listopada 53-64

w Łodzi” ETAP I

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 29.01.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2019 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


wraz z załącznikami jest do pobrania w Siedzibie Spółdzielni


lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smrz.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Lebiedziński – Prezes

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo  swobodnego wyboru oferenta


lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.     


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAW OFERCIE PRZETARGOWEJ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYKONANIE

PUNKTU ODBIORU ODPADÓW

INFORMACJE ORAZ RYSUNKI

DOTYCZĄCE W/W PUNKTU -

W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI


Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Radogoszcz  -  Zachód” 

w  Łodzi,  ul. 11-go Listopada 38

tel.  /42/659-11-13, /42/659-15-65,

zwana dalej  „Zamawiającym” 
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót polegających na:

 

„Utrzymanie czystości i porządku

na terenach zewnętrznych

i wewnątrz budynków mieszkalnych -

w nieruchomości przy


ul. 11 Listopada 67,69,71,73,75 w Łodzi ”

(bloki 51-55)

 

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11-go Listopada 38

w terminie do dnia 10.01.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2019 r. o godz. 12.30

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania

w Siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smrz.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Kozłowska - Administrator

tel./0-42/ 659-15-65

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta

lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód