Telefony alarmowe


112 - Europejski numer służb ratowniczych
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
986 - Straż Miejska

 Telefony alarmowe służb komunalnych

991
- Pogotowie Energetyczne
992 - Pogotowie Gazowe
993 - Pogotowie Ciepłownicze
994 - Pogotowie Wodociągowo Kanalizacyjne

 Telefony alarmowe Spółdzielni - zgłaszanie awarii

 (42) 659 11 13 - Dział Techniczny

 
 
Copyright © 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Zachód