ISTA CONNECT

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OGŁOSZENIEM DOTYCZĄCYM PROGRAMU ISTA CONNECT
OGŁOSZENIE

DZIAŁKI Z NIEUREGULOWANYM STANEM PRAWNYM

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO ZAPOZNANIA SIĘ WYKAZEM DZIAŁEK Z NIEUREGULOWANYM STANEM PRAWNYM W ZASOBACH SM RADOGOSZCZ – ZACHÓD
WYKAZ DZIAŁEK-MAPA TERENU
1544085609

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„RADOGOSZCZ – ZACHÓD”
INFORMUJE, ŻE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA POWSTAŁ
PARKING MONITOROWANY

90,00 zł brutto / miesiąc

INFOR. DLA MIESZKAŃCÓW BLOKÓW: 130-132, 125

Prosimy mieszkańców bloków nr 130, 131, 132, 125
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 , ZAŁĄCZNIK NR 2 , ZAŁĄCZNIK NR 3 ,

BLOKI NR: 130 - 132 i 125