UWAGA WSZYSCY MIESZKAŃCY!

INFORMUJEMY, IŻ WSZYSTKIE OGŁOSZENIA I DOKUMENTY DOTYCZĄCE

WALNEGO ZGROMADZENIA SM RADOGOSZCZ – ZACHÓD W ŁODZI – ROK 2023

UMIESZCZANE SĄ W ZAKŁADCE – „O SPÓŁDZIELNI” – „WALNE ZGROMADZENIE 2023”

ZAWIADOMIENIE
777a

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RADOGOSZCZ – ZACHÓD”
SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH NA COROCZNY FESTYN Z OKAZJI

DNIA DZIECKA

3 CZERWCA 2023 ROKU O GODZ. 11.00 – OSIEDLE RADOGOSZCZ – ZACHÓD PRZY ORLIKU.

 

323971

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RADOGOSZCZ – ZACHÓD”
INFORMUJE, ŻE OD DNIA 22 MAJA 2023 ROKU
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA OSIEDLU

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

OGŁOSZENIA UMIESZCZANE BĘDĄ NA DRZWIACH WIATROŁAPÓW.

PROSIMY O OBECNOŚĆ W LOKALACH W WYZNACZONYCH TERMINACH. DZIĘKUJEMY!

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz- Zachód” w Łodzi działając na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1208, oraz 2022 poz. 1561), zawiadamia o zmianie wysokości opłaty eksploatacji podstawowej. Nowe stawki zostały zatwierdzone Uchwałą nr 5/R/2023 Rady Nadzorczej SM
„Radogoszcz- Zachód” w Łodzi dnia 23 lutego 2023 roku, będą obowiązywały od 01 czerwca 2023 roku.

Zmiana wysokości stawki opłaty eksploatacji wynika z konieczności zrównoważenia rzeczywistych kosztów utrzymania lokali na Osiedlu z naliczonymi przychodami z tego tytułu.
W roku 2022 nastąpił znaczny wzrost inflacji. W roku bieżącym prognozuje się, że ceny nadal będą rosnąć. Dwukrotna zmiana w roku 2023 minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrost cen materiałów i zwiększenie obciążeń podatkowych zmusza wykonawców świadczących usługi na rzecz Spółdzielni o zmianę warunków zawartych w umowach. Oprócz wysokich kosztów robocizny, znacznym kosztem są rosnące ceny materiałów do robót konserwacyjnych, budowlanych i innych niezbędnych do właściwego utrzymania obecnego stanu Osiedla. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost kosztów utrzymania mieszkań.
Należy wspomnieć, że ostatnia zmiana stawki eksploatacji miała miejsce w kwietniu 2020roku. Mając na uwadze zrównoważanie planu finansowo- gospodarczego na rok 2023 stawka eksploatacji wzrośnie o 0,30 zł/ m2 .

Informacja o wysokości opłat eksploatacyjnych obowiązujących od 01 czerwca 2023 roku zostanie przesłana w maju 2023 roku.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz- Zachód” w Łodzi
(-)Piotr Lebiedziński– Prezes Zarządu
(-)Przemysław Pilarczyk– Członek Zarządu ds. ekonomicznych

UWAGA OSZUŚCI !

INFORMUJEMY, IŻ NA TERENIE SPÓŁDZIELNI POJAWILI SIĘ OSZUŚCI PODAJĄCY SIĘ ZA PRACOWNIKÓW SM RADOGOSZCZ- ZACHÓD I WYŁUDZAJĄCY RÓŻNE OPŁATY. UPRZEJMIE PROSIMY  ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM OGŁOSZENIEM
OGŁOSZENIE

UPRZEJMIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO ZAPOZNANIA SIĘ WYKAZEM DZIAŁEK Z NIEUREGULOWANYM STANEM PRAWNYM W ZASOBACH SM RADOGOSZCZ – ZACHÓD
WYKAZ DZIAŁEK-MAPA TERENU
1544085609

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„RADOGOSZCZ – ZACHÓD”
INFORMUJE, ŻE PRZY UL. 11-GO LISTOPADA POWSTAŁ
PARKING MONITOROWANY
ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO WYNAJMOWANA MIEJSC!

INFOR. DLA MIESZKAŃCÓW BLOKÓW: 130-132, 125

Prosimy mieszkańców bloków nr 130, 131, 132, 125
o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym
PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 , ZAŁĄCZNIK NR 2 , ZAŁĄCZNIK NR 3 ,

BLOKI NR: 130 - 132 i 125