INFORMACJE DOT. ROZLICZEŃ OGRZEWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RADOGOSZCZ – ZACHÓD” INFORMUJE, ŻE

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ NALEŻY SKŁADAĆ
PISEMNIE DO SEKRETARIATU SIEDZIBY SM
LUB MAILOWO NA ADRES : poczta @smrz.pl

UWAGA! MIESZKAŃCY OSIEDLA!

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców
do zapoznania się z informacją na temat:
jak prawidłowo odczytywać podzielniki na grzejnikach.