INFORMACJE DOT. ROZLICZEŃ OGRZEWANIA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RADOGOSZCZ – ZACHÓD” INFORMUJE, ŻE OD DNIA 13 CZERWCA 2023 ROKU ROZNOSZONE BĘDĄ DO SKRZYNEK POCZTOWYCH

ROZLICZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZA SEZON GRZEWCZY ROKU 2022

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ NALEŻY SKŁADAĆ
PISEMNIE DO SEKRETARIATU SIEDZIBY SM
LUB MAILOWO NA ADRES : poczta @smrz.pl

UWAGA! MIESZKAŃCY OSIEDLA!

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców
do zapoznania się z informacją na temat:
jak prawidłowo odczytywać podzielniki na grzejnikach.