INFORMACJE DOT. ODPADÓW KOMUNALNYCH

UWAGA! MIESZKAŃCY OSIEDLA!
Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina
o obowiązku segregacji odpadów komunalnych