PROJEKTY

Informacja w zakresie dofinansowania termomodernizacji bloków nr 111 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NAZWA ZADANIA :
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 111 będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN: 844 411,73 zł brutto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN : brutto

313 545,75 zł(kwota umorzenia części pożyczki nr 818/OA/P/2020 z dnia 31.12.2020r.)

OPIS ZAKRESU PROJEKTU:
Projekt obejmuje termomodernizację bloku nr 111 przy ul. Pasiecznej 2/6 w Łodzi na którą składają się:
– wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej
– wymiana zaworów podpionowych
– docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy
– wymiana okien piwnicznych
– modernizacja automatyki solarnej

LINK DO STRONY: WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI: www.wfosigw.lodz.pl

Informacja w zakresie dofinansowania termomodernizacji bloków nr 28, 29, 41/42, 102, 130, 131, 132 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NAZWA ZADANIA :
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 28, 29, 41/42, 102, 130, 131, 132 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN: 2 027 070,63 zł brutto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN : brutto

1 394 387,00 zł(kwota pożyczki nr 944/OA/P/2022)

OPIS ZAKRESU PROJEKTU:
Projekt obejmuje termomodernizację ośmiu bloków:
– Blok nr 28 przy ul. 11-go Listopada 21
– Blok nr 29 przy ul. 11-go Listopada 23
– Blok nr 41 przy ul. 11-go Listopada 59
– Blok nr 42 przy ul. 11-go Listopada 57
– Blok nr 102 przy ul. Biedronkowej 22
– Blok nr 130 przy ul. Ziołowej 3
– Blok nr 131 przy ul. Ziołowej 5
– Blok nr 132 przy ul. Ziołowej 7
na którą składają się:
– wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej
– wymiana zaworów podpionowych
– docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy
– wymiana okien piwnicznych
– modernizacja automatyki solarnej

LINK DO STRONY: WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI: www.wfosigw.lodz.pl

Informacja w zakresie dofinansowania termomodernizacji bloków nr 57, 58, 61, 101, 124 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NAZWA ZADANIA :
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 57/58, 61, 101 i 124 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN: 1 258 089,15 zł brutto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN : brutto

550 454,26 zł – (kwota umorzenia pożyczki nr 325/OA/P/2019)
695 054 zł – (kwota pożyczki)

OPIS ZAKRESU PROJEKTU:
Projekt obejmuje termomodernizację pięciu bloków:
– Blok nr 57 przy ul. 11-go Listopada 9
– Blok nr 58 przy ul. 11-go Listopada 11
– Blok nr 61 przy ul. 11-go Listopada 79
– Blok nr 101 przy ul. Biedronkowej 20
– Blok nr 124 przy ul. Zgierskiej 240
na którą składają się:
– wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej
– wymiana zaworów podpionowych
– docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy
– wymiana okien piwnicznych
– modernizacja automatyki solarnej

LINK DO STRONY: WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI: www.wfosigw.lodz.pl

Informacja w zakresie dofinansowania termomodernizacji bl. nr 26, 51, 112, 116, 122 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NAZWA ZADANIA :
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 26, 51, 112, 116, 122 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN: 1 397 931,89 zł brutto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN : brutto

1 390 036 zł – (pożyczka z możliwością częściowego umorzenia)

OPIS ZAKRESU PROJEKTU:
Projekt obejmuje termomodernizację pięciu bloków:
– Blok nr 26 przy ul. 11-go Listopada 19
– Blok nr 51 przy ul. 11-go Listopada 67
– Blok nr 112 przy ul. Pasiecznej 8/12
– Blok nr 116 przy ul. Motylowej 7
– Blok nr 122 przy ul. Pasiecznej 14
na którą składają się:
– wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej
– wymiana zaworów pod-pionowych
– docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy
– wymiana okien piwnicznych
– modernizacja automatyki solarnej

LINK DO STRONY: WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Informacja w zakresie dofinansowania termomodernizacji bloków nr 32, 114, 115, 125 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NAZWA ZADANIA :
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 32, 114, 115, 125 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN: 968.915,49 zł brutto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN : brutto

59 563,60 zł (kwota umorzenia pożyczki nr 279/OA/P/2018)
895.845,00 zł (kwota pożyczki)

OPIS ZAKRESU PROJEKTU:
Projekt obejmuje termomodernizację bloków:
– Blok nr 32 przy ul. 11-go Listopada 27
– Blok nr 114 przy ul. Motylowej 3
– Blok nr 115 przy ul. Motylowej 5
– Blok nr 125 przy ul. Zgierskiej 246
na którą składają się:
– wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej
– wymiana zaworów pod-pionowych
– docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy
– wymiana okien piwnicznych
– modernizacja automatyki solarnej

LINK DO STRONY: WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Informacja w zakresie dofinansowania termomodernizacji bloków nr  26, 51, 112, 116, 122 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

NAZWA ZADANIA :
„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr  26, 51, 112, 116, 122 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód” w Łodzi”

WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA W PLN: 1 408 854,25 zł brutto

WYSOKOŚĆ ORAZ FORMA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI W PLN : brutto

1 400 961 zł – (pożyczka z możliwością częściowego umorzenia)

OPIS ZAKRESU PROJEKTU:
Projekt obejmuje termomodernizację bloków:
– Blok nr 26 przy ul. 11-go Listopada 19
– Blok nr 51 przy ul. 11-go Listopada 67
– Blok nr 112 przy ul. Pasiecznej 8/12
– Blok nr 116 przy ul. Motylowej 7
– Blok nr 122 przy ul. Pasiecznej 14
na którą składają się:
– wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej
– wymiana zaworów pod-pionowych
– docieplenie stropu wewnętrznego piwnicy
– wymiana okien piwnicznych
– modernizacja automatyki solarnej

LINK DO STRONY: WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI: http://www.zainwestujwekologie.pl/