ZARZĄD SM RADOGOSZCZ- ZACHÓD

Skład Zarządu:
Piotr Lebiedziński – Prezes Zarządu
Przemysław Pilarczyk – Członek Zarządu ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy

Pełnomocnicy:
Anna Czkwianianc – Andrzejewska – Pełnomocnik Zarządu