ZARZĄD SM RADOGOSZCZ- ZACHÓD

Skład zarządu:
1. Piotr Lebiedziński – Prezes Zarządu
2. Przemysław Pilarczyk – Członek Zarządu ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy

Pełnomocnicy:
1. Anna Czkwianianc – Andrzejewska – Pełnomocnik Zarządu