Sprawozdania Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
jest to dokument zawierający
wnioski końcowe i konkluzje wynikające z podsumowania pracy
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
 „Radogoszcz – Zachód”.
Zapraszamy do zapoznania się poniższymi dokumentami: