Walne Zgromadzenie – 2020 rok

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód”,
a stanowią je wszyscy członkowie naszej spółdzielni.
Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku,
w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Szanowni Państwo,
ze względu na pandemię COVID – 19

w latach 2020, 2021 i 2022
WALNE ZGROMADZENIA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód

NIE ODBYWAŁY SIĘ

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z postanowieniami
WALNEGO ZGROMADZENIA 2019 ROKU
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”