Walne Zgromadzenie – 2023 i 2024 rok

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód”,
i stanowią je wszyscy członkowie naszej Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku,
w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

ROK 2024

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z dokumentami dotyczącymi
WALNEGO ZGROMADZENIA 19-20.06.2024 ROKU
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”

Tytuł

ROK 2023

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z dokumentami podsumowywującymi
WALNE ZGROMADZENIE 17-18.10.2023 ROKU
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z dokumentami podsumowywującymi
WALNE ZGROMADZENIE 19-22.06.2023 ROKU
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”