INFORMACJE DOT. ROZLICZEŃ WODY

 

UWAGA! MIESZKAŃCY OSIEDLA!

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RADOGOSZCZ – ZACHÓD INFORMUJE, ŻE NA PODSTAWIE DECYZJI PREZESA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE KWT.70.327.2023 Z DNIA 15 KWIETNIA 2024 ROKU

ULEGŁA ZMIANIE TARYFA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

OBOWIĄZUJĄCA CENA – 12,01 zł / 1 m3

W związku z powyższym nowe zaliczki za zużycie wody będą dostarczone w maju br. i będą obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku

 

UWAGA! MIESZKAŃCY OSIEDLA!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z informacjami
na temat rozliczania wody niezbilansowanej
Prosimy o zapoznanie się z kolejnymi załącznikami przedstawiającymi :

Zał. nr 1 – Sposób rozliczenia wody niezbilansowanej.
Zał. nr 2 – Straty wody spowodowane przeciekaniem kranu.