INFORMACJE DOT. ROZLICZEŃ WODY

 

UWAGA! MIESZKAŃCY OSIEDLA!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radogoszcz –Zachód” informuje,
że od dnia 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)

roznoszone będą do skrzynek pocztowych
rozliczenia kosztów podgrzania wody  za okres 01.01.- 31.12.2022 r.

Prosimy przeglądać korespondencję, aby nie wyrzucić rozliczenia z reklamami !

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z informacjami
na temat rozliczania wody niezbilansowanej
Prosimy o zapoznanie się z kolejnymi załącznikami przedstawiającymi :

Zał. nr 1 – Sposób rozliczenia wody niezbilansowanej.
Zał. nr 2 – Straty wody spowodowane przeciekaniem kranu.