Skład Rady Nadzorczej

Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

DYŻURY I KONTAKT

Przewodniczący lub upoważniony Członek Rady Nadzorczej
przyjmuje:
w pierwszy czwartek miesiąca
w godzinach:

16:30 – 17:30

Skład Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”

Przewodniczący – Stopczyk Andrzej

Z-ca Przewodniczącego – Marciniak Radosław

Sekretarz – Aleksandra Orszewska

Bieniecki Bogdan – Członek Rady Nadzorczej
Kusztelak Grażyna – Członek Rady Nadzorczej
Sztemborowski Grzegorz – Członek Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:

Kusztelak Grażyna – Członek Komisji Rewizyjnej

Bieniecki Bogdan – Członek Komisji Rewizyjnej

Orszewska Aleksandra – Członek Komisji Rewizyjnej

Sztemborowski Grzegorz – Członek Komisji Rewizyjnej