Skład Rady Nadzorczej

Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

DYŻURY I KONTAKT

Przewodniczący lub upoważniony Członek Rady Nadzorczej
przyjmuje:
w pierwszy czwartek miesiąca
w godzinach:

16:30 – 17:30

Skład Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”

Przewodnicząca – Orszewska Aleksandra

Z-ca Przewodniczącego – Marciniak Radosław

Sekretarz – Stopczyk Andrzej

Arcab Marcin – Członek Rady Nadzorczej

Czyżycka Katarzyna – Członek Rady Nadzorczej

Kołodziejczak Marek – Członek Rady Nadzorczej

Kusztelak Grażyna – Członek Rady Nadzorczej

Przybysz Rafał – Członek Rady Nadzorczej

Róg Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

Sztemborowski Grzegorz – Członek Rady Nadzorczej

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Kusztelak Grażyna

Z-ca Przewodniczącego – Sztemborowski Grzegorz

Arcab Marcin – Członek Komisji Rewizyjnej

Czyżycka Katarzyna – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Komisja GZM:

Przewodniczący – Kołodziejczak Marek

Marciniak Radosław – Członek Komisji GZM

Przybysz Rafał – Członek Komisji GZM

Róg Tadeusz – Członek Komisji GZM

Stopczyk Andrzej – Członek Komisji GZM