Walne Zgromadzenie – 2023 rok

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód”,
a stanowią je wszyscy członkowie naszej spółdzielni.
Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku,
w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z zawiadomieniem dotyczącym
WALNEGO ZGROMADZENIA – 17-18.10.2023 ROKU
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z dokumentami dotyczącymi
WALNEGO ZGROMADZENIA 2023 ROKU
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”