Walne Zgromadzenie – 2023 rok

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Zachód”,
a stanowią je wszyscy członkowie naszej spółdzielni.
Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku,
w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z dokumentami podsumowywującymi
WALNE ZGROMADZENIE 17-18.10.2023 ROKU
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z dokumentami podsumowywującymi
WALNE ZGROMADZENIE 19-22.06.2023 ROKU
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”